Thuis in uw branche

Data-analyse met BiZ: afwijkingen van de norm slim berekend

  • Publicatiedatum: 8-4-2019

Data-analyse met behulp van het BiZ-platform: hoe bereikt u dat? De BiZ-database bevat ruim 210.000 jaarrekeningen. Echter: data zijn 'slechts' feiten.

Als deze data betekenis krijgen dan is het informatie. Informatie is te verwerken tot kennis. Deze kennis kunt u vervolgens op vier manieren waardevol inzetten: in uw adviespraktijk, bij financieringsaanvragen, ten behoeve van uw marketingactiviteiten en - tot slot - in de samenstelpraktijk. Dit betreft de kritische analyse van cijfermatige verbanden en ontwikkelingen, als start van de risicogerichte samenstelopdracht.

BiZ-analyzer

BiZ kan een belangrijke normatieve rol spelen bij deze analyse. Hiervoor is een rekentool ontwikkeld, de BiZ-analyzer. Deze kunt u gebruiken voor een eerste evaluatie van  de informatie die u van uw opdrachtgever ontvangt,: is de informatie mogelijk niet compleet, niet nauwkeurig of anderszins onbevredigend? Daarnaast kan de analyse u helpen om risicogericht samen te stellen: vooral aandacht besteden aan die posten die mogelijk fouten bevatten.

In de BiZ-analyzer worden de normen voor een bedrijfseconomische cijferbeoordeling op basis van branchegegevens berekend en waar nodig bijgesteld, rekening houdend met toegestane of verwachte afwijkingen. Het model vergelijkt de cijfers van een onderneming en de verhoudingen daartussen over meerdere jaren met die van branchegenoten: wat zou de verwachte uitkomst zijn op basis van de branchecijfers? U ziet in één oogopslag of uw klant boven of onder de norm presteert.

Toepassing

De data verkrijgt u door voor uw klant twee benchmarkrapporten op te vragen uit BiZ, over twee aaneengesloten jaren. Wij verwachten dat binnenkort voldoende data beschikbaar zullen zijn om ook 2018 als benchmark te kunnen hanteren. Wanneer u de benchmarkdata en die van uw klant overzet in de BiZ-analyzer, identificeert de tool posten die hoger of lager zijn dan de gehanteerde norm en cijfermatige verhoudingen die daarvan afwijken. De analyse helpt u bij het beoordelen van de initiële aanvaardbaarheid van de cijfers, door daarbij slim gebruik te maken van branchegegevens en niet alleen naar de cijfers zelf te kijken. U blijft verantwoordelijk voor de follow-up van de analyse, maar die kan hiermee meer risicogericht worden ingestoken.

Tot slot

De BiZ-analyzer is een tool die u kan helpen om de effectiviteit en efficiency van risicogericht samenstellen te verbeteren. Het is met nadruk een hulpmiddel en biedt geen zekerheden. De BiZ-analyzer is bedoeld om u te ondersteunen in uw vakbekwame en zorgvuldige uitvoering van de samenstelopdracht. Op dit moment is nog sprake van een prototype. Onze ambitie is om de BiZ-analyzer de komende periode verder te ontwikkelen, mede op basis van uw ervaringen met de tool. Graag ontvangen we uw ervaringen en suggesties via biz@sra.nl.

Naar de BiZ-analyzer en de bijbehorende handreiking