Thuis in uw branche

De motor van het mkb loopt goed, maar houd hem draaiende!

Column Jan Zweekhorst

  • Publicatiedatum: 31-5-2018

Uit de cijfers van de SRA BiZ-database blijkt dat het mkb in 2017 een flinke omzetgroei heeft doorgemaakt. Dat is natuurlijk goed nieuws. Ondanks het positieve klimaat zien we echter al jaren een daling van de winstgroei. Deze dalende trend wordt met name veroorzaakt door een sterkere stijging van de personeelskosten.

Natuurlijk is de stijging van de personele kosten niet verrassend, het mkb heeft de afgelopen jaren meer mensen in dienst genomen. En door de krapte op de arbeidsmarkt staan de salarissen ook onder druk. Maar er is meer aan de hand, want onder personeelskosten vallen niet alleen lonen maar alle lasten die hiermee gemoeid gaan. Denk aan de loonbelasting, sociale premies en pensioenpremies. En die lasten lopen flink in de papieren: het kost een werkgever een slordige 1400 euro om iemand netto zo’n 550 euro salaris te betalen.

Sociale lasten

Aan de krapte op de arbeidsmarkt is niet veel te doen: dit is gewoon marktwerking. Maar aan de sociale lasten, deze zijn met zo’n 10% gestegen in 2017, is door de overheid wel wat te doen.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Het tegendeel lijkt echter aan de gang. Als de plannen van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans doorgaan, betekent dit dat een groep werkgevers beduidend veel meer WW-premie gaat betalen. Volgens de plannen in deze wet zou de sectorpremie komen te vervallen en wordt dan vervangen door een tweetal vaste premies die voor alle sectoren hetzelfde is. Eén voor personeel zonder vast contract en één voor personeel met een vast contract met duidelijke arbeidsduur. Het tijdelijk inzetten van extra personeel wordt daardoor in een flink aantal branches duurder, sommige sectoren gaan voor tijdelijk personeel zelfs zo’n 2 tot 3 keer meer premie betalen.

Flexibele arbeidsschil

Voor de mkb-ondernemer in deze sectoren betekent dit een extra aanslag op de portemonnee. De financiële risico’s zijn voor de gemiddelde mkb’er, 94% heeft minder dan 10 man personeel, immers te groot om al het personeel direct in vaste dienst te nemen. Want hoe betaal je de salarissen als het straks weer minder gaat? Er zijn zelfs plannen in de nieuwe wet om de werkgever tot een transitievergoeding te verplichten bij ontslag vanaf dag 1 bij iemand met een vast dienstverband. Een flexibele arbeidsschil blijft voor het mkb van belang om tijdelijke pieken op te vangen.

Kortom, om de motor van het mkb draaiende te houden is alertheid en aandacht geboden. En dat is natuurlijk primair de taak van ondernemer zelf. Maar hij moet wel de ruimte krijgen in wet- en regelgeving om dit goed te kunnen doen.

Jan Zweekhorst, fiscaal adviseur en bestuurslid SRA

Jan Zweekhorst

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren