Thuis in uw branche

Eerder dan verwacht: internetconsultatie Werkkostenregeling

 • Publicatiedatum: 5-4-2013

Tijdens het Algemeen Overleg van 27 maart jl. kondigde staatssecretaris Weekers een consultatie aan over de werkkostenregeling. Inmiddels staat de consultatie eerder dan verwacht online. Op basis van de Verkenning 'Aan het werk met de werkkostenregeling' kunt u -netzoals SRA- tot 17 mei a.s. input geven voor een werkbaar alternatief voor het mkb.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is meerledig:

 • inzicht te krijgen of het noodzakelijkheidscriterium leidt tot een begrijpelijker en beter uitvoerbare regeling en de reductie van de administratieve lasten daarmee ook daadwerkelijk ervaren wordt;
 • inzicht te krijgen op welke punten behoefte is aan gerichte verbeteringen en aan zekerheid; 
 • inzicht te krijgen in de bereidheid de gewenste verbeteringen uit te ruilen tegen een lager percentage van de vrije ruimte; 
 • de voorkeur te peilen voor het noodzakelijkheidscriterium in het loonbegrip of voor verdere verbetering binnen de bestaande regeling; 
 • inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van mogelijke vereenvoudiging van de aansluiting tussen de financiële administratie en de loonadministratie 
 • ideeën verzamelen voor het oplossen van eventuele geconstateerde tekortkomingen in de verkenning.

Reactie gevraagd

U mag op alle drie onderdelen van de verkenning commentaar leveren, in het bijzonder naar uw overwegingen daarbij. U kunt reageren op:

 1. het noodzakelijkheidscriterium,
 2. op aanpassingen binnen de bestaande kaders van de werkkostenregeling, en
 3. op administratieve verbeteringen van de werkkostenregeling.

U wordt nadrukkelijk uitgenodigd om aan te geven om waar u voorkeur naar uitgaat. Link naar de consultatie: http://www.internetconsultatie.nl/werkkostenregeling

 

Lees meer

 • Dossier Werkkostenregeling

 

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren