Thuis in uw branche

Eerste Kamer vraagt Raad van State amendementen Wab door te rekenen

  • Publicatiedatum: 23-2-2012

Dinsdag 21 februari vergaderde de Vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer over de procedure rond de behandeling van de Wet op het accountantsberoep (dossier 33025), die op 14 februari in de Tweede Kamer werd aangenomen.

Onder voorzitterschap van prof.dr. P.H.J. Essers (CDA), besloot de commissie meer informatie nodig te hebben over de amendementen die bij het wetsvoorstel zijn aangenomen. Deze amendementen hebben onder meer betrekking op de voorstellen voor het OOB-segment om een kantoorroulatie na acht jaar in te stellen en controle en advies in te scheiden. Eerder probeerde CDA-lid Elly Blanksma-Van den Heuvel het wetsvoorstel via de amendementen aan te houden door te wijzen op de effecten voor het bedrijfsleven zoals geformuleerd in het advies van Actal.

De Vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer 'wenst voorlichting door de Raad van State over de aangenomen amendementen. Zij verzoekt de staf een conceptbrief te maken met een verzoek om voorlichting, ter plenaire vaststelling op 6 maart 2012. Zij stelt tevens voor het voorbereidend onderzoek met betrekking tot dit wetsvoorstel pas te verrichten nadat de voorlichting ontvangen is'. In tegenstelling tot de andere wetten behorend bij het Tweede pakket wetgeving financiële markten (tweede FM-pakket) wordt het voorbereidende onderzoek dus pas na 6 maart gestart.

Meer informatie over de procedure in de Eerste Kamer

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren