Thuis in uw branche

Eerste uitkomsten SRA Mkb-branchescan: doet u ook nog mee?

Impact corona op het mkb in 2021

  • Publicatiedatum: 15-3-2021
Auto showroom

Met de Mkb-branchescan krijgen uw klanten een adviesrapport over de impact van corona in hun branche: de uitkomsten worden real time gebenchmarkt met het branchegemiddelde. Inmiddels hebben ruim 300 ondernemers de scan ingevuld. Nodigt u uw klanten ook uit om de scan in te vullen? Aanvragen is kosteloos.

Eerste uitkomsten

De uitkomsten worden tevens anoniem verwerkt en geven SRA inzicht in de financiële verwachtingen van het mkb als geheel. Wat zijn de eerste voorlopige uitkomsten met de verwachte impact van de coronacrisis op 2021?

Invloed op het mkb

Opvallend is dat de coronasituatie voor een deel van de klanten positief uitpakt en voor een deel negatief: 26% heeft minder werk en 30% heeft minder klanten. Terwijl ook 23% meer werk heeft en 22% zelfs meer klanten. Relatief een beperkt percentage, namelijk 8%, heeft te kampen met klanten die de druk op de tarieven opvoeren.

Als gevolg van recente maatregelen, mede als gevolg van corona, geeft in totaal 45% aan dat de behoeften van klanten en afnemers ingrijpend zijn gewijzigd, terwijl maar 27% het aanbod hierop heeft aangepast. Het verdienmodel is voor 30% van de respondenten veranderd en ruim 40% geeft aan dat samenwerking in de keten belangrijker is geworden.

Liquiditeit

Een derde geeft aan dat de liquiditeit onder druk staat, terwijl dat voor 41% niet het geval is. Een vierde is afhankelijk geworden van overheidssteun en voor ruim de helft (55%) geldt dat niet. Een vijfde heeft de tarieven naar boven aangepast. Dit bevestigt het beeld dat er een grote diversiteit is tussen bedrijven, afhankelijk van de mate waarin zij zijn getroffen door de crisis. Voor het merendeel van de bedrijven geldt dat er meer aandacht is voor het financieel onder controle houden van processen: voor 58% is dat belangrijker geworden (slechts 8% geeft aan van niet).

Omzet- en winstverwachting

Naar verwachting van de ondernemers die de scan tot nu toe hebben ingevuld zullen de omzet en winst weer toenemen in 2021 met respectievelijk 19 en 14% en zal er ook weer meer worden geïnvesteerd (+7% versus +2% voor heel 2020). Tegenover de verwachte toename van de investeringen van 7% in 2021, staat vooralsnog geen extra financieringsbehoefte voor het mkb als geheel.

In onderstaande tabel vindt u de financiële verwachtingen voor 2021 ten opzichte van 2020 (percentage daling of stijging).

Verwachte mutatie 2021 t.o.v. 2020 (%) 
Omzet  19,04% 
Winst  13,99% 
Personeelskosten  6,67%  
Totale investeringen  6,86% 
Investeringen in de ontwikkeling van nieuwe producten/diensten  3,36%
Investeringen in personeel en organisatie  2,33% 
Investeringen in digitalisering/ICT  7,04% 
Investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen  6,38% 
Financieringsbehoefte  -0,68% 
Liquiditeit 4,68% 

Personeel

Op personeelsgebied valt op dat voor een derde van de respondenten het aanbod van gekwalificeerd personeel een groter probleem is geworden. Bijna een kwart moet juist afscheid nemen van personeel. De personeelskosten zullen naar verwachting met ongeveer 7% toenemen in 2021.

Digitalisering

Ruim een derde van de respondenten geeft aan dat de fysieke dienstverlening is omgezet naar online, eveneens ruim een derde meldt dat processen versnel zijn gedigitaliseerd en bijna de helft (48%) geeft aan dat het belang van online verkoop is toegenomen. De investeringen in digitalisering/ ICT zullen met ongeveer 7% stijgen in 2021 ten opzichte van 2020.

Duurzaamheid

Als gevolg van recente maatregelen, mede als gevolg van corona, is er meer aandacht voor duurzaamheid: 39% geeft aan dat er meer aandacht is voor duurzaamheid als organisatiestrategie (een vijfde niet), voor 38% wordt duurzaamheid een belangrijk aspect van de dienstverlening (18% juist niet) en 36% besteedt meer aandacht aan duurzame inzetbaarheid van personeel (17% niet).

Conclusie

Gemiddeld genomen zijn de verwachtingen voor 2021 vooralsnog redelijk positief, met een verwachte stijging van de omzet en de winst ten opzichte van 2020, en eveneens een verwachte toename van de investeringen. Echter, de verschillen tussen bedrijven zijn groot. Terwijl voor een derde van de bedrijven de liquiditeit onder druk staat, is dat voor 41% niet het geval.

Mkb-branchescan bannerDoe mee!

Helpt u ons mee met de verschillen beter in kaart te brengen per type ondernemer en per branche? Nodig dan uw klanten uit om de Mkb-branchescan in te vullen! Aanvragen van deze adviestool is kosteloos.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Leonie Derksen:

Leonie Derksen

Leonie Derksen
Kennismanager
lderksen@sra.nl
T 030 656 60 60