Thuis in uw branche

Fiscale kring 2015 afgesloten met seminar

  • Publicatiedatum: 15-12-2015

Het Fiscale kringjaar van SRA werd vorige week donderdag traditioneel afgesloten met het eindejaar seminar bij NBC te Nieuwegein. Na een korte terugblik door bestuurslid drs. Jan Zweekhorst op het fiscale jaar en de werkzaamheden van de Fiscale Commissies Vaktechniek en Kwaliteit en Bureau Vaktechniek, kwamen de ontwikkelingen van horizontaal toezicht en belangrijkste onderwerpen uit het BECON- en Digicomoverleg aan de orde.

dr. Ruud van den Dool ging in op het Nederlandse fiscale stelsel in internationaal verband: de vennootschapsbelastingdruk is binnen OESO verband relatief laag. Daarentegen is de druk van belasting en premies voor werkenden relatief hoog. Een verlaging van de belastingen op winst lijkt niet haalbaar binnen de huidige budgettaire en politieke beperkingen. Aansluitend ging hij nader in op de regeling aanwijzing DGA die in combinatie met jurisprudentie ertoe leidt dat het belangrijk is de verzekeringspositie van de DGA opnieuw te beoordelen. 


Ruud van den Dool aan het woord

Via de emigratie van de DGA, en vooral de aanpassingen die daar voor in het belastingplan staan, kwam Van den Dool bij de aanpassingen en het gebruik van de fiscale eenheid en deelnemingsvrijstelling. Wat betreft de fiscale eenheid gaf hij met enkele duidelijke afbeeldingen aan waar de wijzigingen zaten en welke vreemde effecten dat kon hebben bij grensoverschrijdende structuren. 

Belastingplan en eindejaarstips

Vervolgens gaf mr. Hans Zwagemaker op zijn bekende wijze invulling aan het belastingplan. Daarbij had hij ook nog enkele mooie eindejaartips in de aanbieding. Belangrijke punten in zijn verhaal waren de toekomstige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning en de aanpassingen in de eigen woning regeling. Volgens Zwagemaker was er nog wel iets mogelijk met besparing overdrachtsbelasting door een erfpacht lease, sale-lease-back opzet. Vervolgens stond hij stil bij de problemen rondom de echtscheidingen en in het bijzonder met betrekking tot de nieuwe wet Partner alimentatie (PALI). Ook werden de aanpassing in box 3 en de daarbij behorende mogelijkheden getoond om het anders in te vullen via een BV of een VBI.  

Hans Zwagemaker in actie

Belangrijk onderdeel in de presentatie kreeg de WKR. Zwagemaker af aan dat het wel erg aantrekkelijk en goedkoop is. Je moet het alleen wel goed inrichten. Ook het 'aanwijzen' kreeg een toelichting waarbij duidelijk bleek dat Zwagemaker de praktijkhandreikingen van SRA onderschrijft. De aanpassing van de gebruikelijkheidstoets werd besproken waarbij hij adviseerde daar toch voor het einde van het jaar nog even goed naar te kijken. Tot slot stond Zwagemaker nog stil bij de aanpassingen en het gebruik van de gebruikelijk loon regeling en de handel in BV’s met stille/fiscale reserves.  


Programma Fiscale kring 2016

Tot slot van het seminar werd aan de ruim 400 deelnemers het nieuwe programma van de Fiscale kring gepresenteerd. Voor 2016 zijn weer een aantal topsprekers vastgelegd. Hopelijk bent u ook van de partij! De deelnemers aan de zeven kringbijeenkomsten in 2015 beoordeelden de presentaties gemiddeld met een 8,2. 

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren