Thuis in uw branche

Gezondheid en financiering in het mkb

SRA-BiZ-visierapport '2020 in Zicht'

  • Publicatiedatum: 5-2-2020
Auto showroom

De investeringen zullen in 2020 naar verwachting verder toenemen (+8,7%, ten opzichte van 5,5% een jaar geleden). Vooral de grote organisaties met meer dan 100 fte’s en de bedrijven met 1 tot 10 fte’s denken meer te gaan investeren.

Op brancheniveau valt de relatief sterke investeringsgroei in de automotive (10,8%), de logistieke branche (11,1%) en de horeca (10,2%, versus een lichte krimp een jaar eerder) op. In de industrie lopen de investeringen naar verwachting juist terug (-2,7%). De branche is daarmee een uitzondering. De invloed van desinvesteringen op het totale investeringssaldo is in 2018 verder afgenomen. Er is 11% gedesinvesteerd, tegenover 12% in 2017 en 39% in 2016. Dit betekent dat in 2018 11% van het investeringssaldo werd bepaald door de verkoop van bedrijfsonderdelen en/of -belangen voor de financiering van nieuwe investeringen. Het negatieve investeringssaldo was in 2018 het kleinst in de medische zorg (8,4%), de bouw en de industrie (beide 8,6%).

Horeca koploper

Het investeringssaldo als percentage van de omzet is verbeterd van 3,3% in 2017 naar 3,7% in 2018. Koploper is opnieuw de horeca, die ruim 7% van de omzet heeft geïnvesteerd. Het cijfer is relatief laag in de automotive (1,4%), de bouw (1,4%) en de detailhandel (1,8%). Dit beeld is gelijk aan dat van een jaar eerder.

Over het geheel genomen lijkt het dus goed te gaan met de investeringen en de verwachtingen zijn positief. Toch past hier een kanttekening. Het is immers de vraag of het voldoende is en of het de juiste investeringen zijn (in innovatie en ICT) om het mkb minder conjunctureel afhankelijk te maken en structureel te laten groeien als groeimotor van de Nederlandse economie.

Lees verder

SRA-BiZ-visierapport '2020 in Zicht'

Benieuwd naar het SRA-BiZ-visierapport '2020 in Zicht'?

Lees hier het gehele SRA-BiZ-rapport