Thuis in uw branche

Horizontaal Toezicht en Service- & controlethema's IB 2013 Particulieren

  • Publicatiedatum: 31-3-2014

Financieel dienstverleners zijn via Belastingdienst Actueel geïnformeerd over de service- en controlethema's van het aangiftejaar inkomstenbelasting 2013. Zoals afgesproken in het convenant Horizontaal Toezicht en het Service Level (SLA) verminderd toezicht, hebben HT klanten geen informatie gekregen over deze acties. De Belastingdienst informeert financieel dienstverleners met een HT-convenant daarom via een e-mail of brief.

De inhoud van deze e-mail / brief luidt als volgt:

''Ik wil u met betrekking tot particulieren die door u zijn aangemeld voor horizontaal toezicht informeren over de brieven service- en controlethema's aangifte Inkomstenbelasting.  

Op 11 maart 2014 publiceerden we op de site van de Belastingdienst een nieuwsbericht met als kop 'Service- en controlethema's aangiften inkomstenbelasting 2013'. Hierin staat dat we als service aan zo'n 700.000 particuliere belastingplichtigen een brief hebben gestuurd met informatie over de thema's waarmee zij in hun aangifte te maken krijgen. Zo stellen wij hen in staat veelgemaakte fouten te voorkomen.

Uw particuliere klanten voor horizontaal toezicht hebben in beginsel conform de afspraken over verminderd toezicht geen brief ontvangen. Deze afspraken zijn uitgewerkt in het service level 'Verminderd Toezicht' in de 'Leidraad horizontaal toezicht MKB'.


Aandacht voor zorg aan houder pgb

Voor een van de thema's wil ik specifiek uw aandacht vragen: zorgverleners die zorg verlenen aan houders van een persoonsgebonden budget.

Uit onderzoek blijkt dat burgers die een vergoeding als zorgverlener ontvangen van een houder van een persoonsgebonden budget (pgb) dit niet juist aangeven. Daarom is in een bijlage bij deze brief de BSN's opgenomen van uw horizontaal toezicht klanten die de brief niet krijgen, maar wel volgens onze gegevens inkomsten als zorgverlener hebben genoten.

Indien u geen bijlage aantreft, dan speelt dit niet bij uw klanten voor horizontaal toezicht.''

Omdat het de eerste keer is dat de Belastingdienst u op deze wijze informeert, zal in het overleg met vertegenwoordigers van koepelorganisaties (het Becon-overleg) deze actie worden besproken.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren