Thuis in uw branche

Informatie AFM-brief Integriteitsrisico's

  • Publicatiedatum: 1-12-2017

Langs deze weg informeert het SRA-bestuur u graag nader over de brief ‘Aandacht voor Integriteitsrisico’s’, die de AFM onlangs naar alle niet-OOB-organisaties heeft verstuurd. De AFM heeft bestuur en Reviewcommissie vandaag bijgepraat over de context en implicatie van deze brief. Wat is het doel van deze brief?

Awareness creëren

De AFM wil alle accountantsorganisaties nogmaals wijzen op de huidige wet- en regelgeving, die voorschrijft dat kantoren reeds inzicht moeten hebben in de integriteitsrisico's en de beheersing daarvan. Deze roep om awareness betreft niet alleen de wijze (houding en gedrag) van kantoren, maar slaat ook op de wijze (beleid) hoe met klanten (in alle domeinen) wordt omgegaan. De AFM beveelt in haar brief de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) aan als goed instrument (zie bijlage bij de AFM-brief), maar u kunt ook andere tools inzetten.

SRA zal u binnenkort informeren over verdere ondersteuning rond dit thema.

Thema-onderzoek

In het tweede kwartaal van 2018 zal de AFM uitnodigingen voor een themaonderzoek naar kantoren met een niet-OOB-vergunning versturen. Het is nog niet bekend om hoeveel kantoren dat gaat.

Tijdens het themaonderzoek –dat verder gaat dan een onderzoek in het kader van de Wwft (BFT) en dus de gehele dienstverlening betreft- wil de AFM met name goede praktijkvoorbeelden verzamelen. Het uitdelen van onvoldoendes/sancties is zeker niet de eerste insteek. Onverlet blijft dat geconstateerde ernstige tekortkomingen kunnen worden opgevolgd. De AFM zal deze kantoren in eerste instantie overdragen naar de SRA-review. De AFM zal haar bevindingen (good practices) in een rapport samenvatten.


Meer informatie?

Mocht u vragen hebben over de AFM-brief Integriteitsrisico's, neem dan contact op met het SRA-bestuur:

E bestuur@sra.nl
T 030 656 60 60