Thuis in uw branche

Joost Toes (Wea Deltaland) treedt toe tot bestuur SRA

  • Publicatiedatum: 12-12-2023
Joost Toes
Nieuw SRA-bestuurslid Joost Toes

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben de leden van vereniging SRA vandaag ingestemd met de voordracht en benoeming van Joost Toes AA. Bestuursvoorzitter Diana Clement is verheugd over de toetreding van Toes tot het bestuur: ''Binnen SRA vinden we diversiteit in alle geledingen van belang, ook in het bestuur. Joost brengt die frisse, onbevangen blik en kritische geest mee, die van belang is om de volgende stappen te kunnen zetten naar een toekomstbestendige, relevante en betekenisvolle vereniging.''

Joost Toes AA (1984) is sinds 1 januari 2022 vennoot bij Wea Deltaland. Naast zijn rol als kantoorleider van de vestiging Oud-Beijerland, adviseert en begeleidt Joost op dagelijkse basis klanten vanuit de multidisciplinaire mkb-praktijk. Altijd op zoek naar meer dynamiek, wil Joost zich ook inzetten voor het algemene belang van SRA-accountantskantoren en voor een vitaal en toekomstbestendig beroep. 

Focus op jeugd

''We staan de komende jaren als accountantskantoren én beroep voor een aantal grote uitdagingen. Eén van de grootste uitdagingen waar wat mij betreft de focus op moet liggen, is het aantrekkelijker maken van de opleidingen en ons mooie beroep voor de jeugd. Ieder kantoor heeft op dit moment te kampen met een tekort aan personeel. Mijn wens en inzet is om er enerzijds voor te zorgen dat meer jongeren de keuze maken voor een studie accountancy en dan gaan werken bij een SRA-kantoor.''

Tegendruk op regeldruk

''Anderzijds moeten we ervoor zorgen dat de toenemende regeldruk op accountants wordt afgevlakt of zoveel mogelijk wordt verminderd. Ik denk dat SRA hier namens de leden een belangrijke rol kan vervullen. In dat kader vind ik het belangrijk om stakeholders waaronder de NBA en de AFM te betrekken bij de uitdagingen waarvoor we staan, partijen - inclusief onszelf - bij de les te houden en kritisch te zijn op bestaande en nieuwe regelgeving. De vraag waarom het zo leuk is om bij een SRA- accountantskantoor te werken moet hierbij voorop staan, zodat we voor onze leden van toegevoegde waarde kunnen zijn.''

Van aanmelding tot voordracht

Bestuur en directie hebben een uitgebreide en zorgvuldige procedure gevolgd om te komen tot de voordracht van Joost Toes als nieuw bestuurslid. Via diverse media is eind maart 2023 een oproep voor nieuwe bestuursleden gedaan aan alle SRA-leden. In totaal reageerden acht kandidaten. Na een beoordeling op basis van de (statutaire) voorwaarden, sprak een wisselende delegatie vanuit bestuur en directie met alle kandidaten. Vervolgens heeft het voltallige bestuur ingestemd met de voordracht van Toes aan de reguliere Algemene Ledenvergadering van december 2023.

Afscheid nemen

Bestuursvoorzitter Clement stond tijdens de Algemene Ledenvergadering ook kort stil bij de vertrekkende SRA-bestuursleden, Paul Dinkgreve en Roland Ogink. ''Vandaag nemen we formeel afscheid van één van de nestors van SRA. Vanaf 1990 is Paul verbonden aan SRA, meer dan 25 jaar als bestuurslid en 14 jaar als bestuursvoorzitter. Met Roland heb ik acht jaar nauw mogen samenwerken op diverse dossiers. Van beiden nemen we afscheid met een lach en een traan. We zijn Roland en Paul veel dank verschuldigd voor hun jarenlange, (vak)inhoudelijke en pragmatische bijdragen aan onze vereniging.''