Thuis in uw branche

Kopgroep accountantskantoren start met vernieuwd SRA-BiZ-platform

Nauwkeurigere benchmarks door extra rapportage- en segmentatiefunctionaliteit

  • Publicatiedatum: 4-4-2022
SRA Branche in Zicht

SRA heeft het vernieuwde Branche in Zicht-benchmarkplatform (BiZ) gelanceerd. Vanaf 22 maart 2022 gebruikt een kopgroep van vijf aangesloten accountantskantoren dit nieuwe platform. Door tal van nieuwe functionaliteiten is het nu mogelijk nog gerichtere rapportages te maken op basis van actuele data van alle aangesloten branchegenoten. Nadat de kopgroep ervaring heeft opgedaan, zullen alle BiZ-abonnees de komende maanden de overstap maken naar het vernieuwde platform.

Tal van nieuwe functionaliteiten

SRA heeft het vernieuwde BiZ-platform voorzien van nieuwe rapportagefunctionaliteiten. Zo kunnen gebruikers onder andere een meerjarenvergelijking en een detailrapport maken. Dit is nu nog op basis van jaarcijfers, maar ook de toevoeging van functionaliteiten op basis van tussentijdse cijfers is in de toekomst mogelijk. Daarnaast biedt het vernieuwde platform uitgebreidere segmentatiemogelijkheden: gebruikers kunnen een selectie en de daaruit voortkomende benchmarkrapportages nu nog gerichter afstemmen op een specifieke klant. Ook is het mogelijk om niet-financiële gegevens en (branchespecifieke) KPI’s te verzamelen, in te vullen en hierop te benchmarken.

Nieuwe userinterface en dashboard

Om de nieuwe functionaliteiten overzichtelijk en toegankelijker te maken, is het platform uitgerust met een nieuwe, gebruiksvriendelijke userinterface. Ook wordt momenteel hard gewerkt om data in dashboards te tonen om deze zo op een overzichtelijke manier te presenteren. Het is daarmee eveneens mogelijk om branche- of klantspecifieke dashboards te maken en zo de klant te informeren en te adviseren op basis van op maat gevisualiseerde stuurinformatie.

Nieuwe koppelmogelijkheden

Ook aan de achterkant is het platform verbeterd. Door de uitbreiding van koppelmogelijkheden integreert BiZ automatisch met veelgebruikte jaarrekeningsystemen zoals Audition, Caseware, MLE, Comandi en Visionplanner. Dat maakt het nog gemakkelijker voor aangesloten kantoren om gegevens te delen, waardoor alle BiZ-gebruikers beschikken over actuelere data.

 

Meer informatie over SRA-Branche in Zicht