Thuis in uw branche

Laatste oproep Belastingdienst aan niet-betalers coronabelastingschulden!

  • Publicatiedatum: 23-8-2023
Belastingdienst

Ondernemers met een achterstand in de aflossing van coronabelastingschulden lopen deze week tegen een harde deadline aan. Om invorderingsmaatregelen en bijkomende (veelal hoge) kosten te voorkomen, hebben zij tot en met 28 augustus 2023 de tijd om in één keer het hele bedrag van hun coronabelastingschulden te betalen.

Tijdens de coronacrisis konden ondernemers ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 oktober 2022 moeten zij deze coronabelastingschulden aflossen en aan de overige voorwaarden van de betalingsregeling voldoen.

Voorwaarden betalingsregeling coronabelastingschulden

De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 in beginsel in maandelijkse, gelijke termijnen worden afgelost. Ondernemers hebben hiervoor vijf jaar de tijd. Voorwaarde voor de betalingsregeling is dat zij zich ook aan die maandelijkse aflossing houden.

Andere voorwaarden zijn dat zij tijdig de juiste belastingaangiften – onder meer btw en loonheffing – indienen belastingen vanaf 1 oktober 2022 en dat tijdig en volledig de betalingen worden voldaan die daaruit voortvloeien.

Brieven Belastingdienst

Als ondernemers een betalingsachterstand hebben op de coronabelastingschulden en/of de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022, ontvingen zij daarover al meerdere brieven van de Belastingdienst. In deze brieven werden zij gemaand om de betalingsachterstand in te lopen.

Let op! De betalingsachterstand kan bestaan uit niet betaalde nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022, niet betaalde aflossingen op coronabelastingschulden of uit een combinatie van beide.

Intrekken betalingsregeling

Reageerden ondernemers niet op de laatste brief uit april 2023, dan hebben zij in juli 2023 een brief ontvangen van de Belastingdienst waarin de betalingsregeling wordt ingetrokken. De datum van de brief was 15 augustus 2023. Om invorderingsmaatregelen en bijkomende (veelal hoge) kosten te voorkomen, hebben zij nog tot en met 28 augustus 2023 de tijd om in één keer het hele bedrag van de coronabelastingschulden te betalen.

Tip! Bij een achterstand van maximaal één termijn in de coronabetalingsregeling trekt de Belastingdienst niet meteen de betalingsregeling in. Het gaat dus om ondernemers die meer dan één termijn achterlopen en/of een structurele achterstand hebben op de nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022.

Voorkomen intrekken betalingsregeling

Om te voorkomen dat de betalingsregeling wordt ingetrokken, moeten ondernemers er in ieder geval zorgen dat aan alle nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 is voldaan. Alleen dan kan men nog vragen om aanpassing van de betalingsregeling van coronabelastingschulden.

Tip! Ondernemers kunnen dan onder meer verzoeken de schuld in zeven in plaats van vijf jaar af te lossen. Ook kunnen zij verzoeken niet maandelijks, maar per kwartaal af te mogen lossen. Tot slot is het ook mogelijk eenmalig verzoeken om een betaalpauze van maximaal zes maanden. Het gevolg van zo'n verzoek is wel dat de af te lossen maandbedragen die daarna nog volgen, hoger worden.

Niet eens met intrekken betalingsregeling?

De staatssecretaris heeft toegezegd dat het intrekken van de betalingsregeling met de grootste zorgvuldigheid gebeurt. Is de intrekking niet terecht, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de Belastingdienst. De Belastingdienst kan de intrekking dan mogelijk nog ongedaan maken.

Is dat niet mogelijk, dan is het mogelijk in beroep te gaan tegen de intrekking van de betalingsregeling. Doe dit wel snel, want het beroep moet vóór 25 augustus 2023 bij de Belastingdienst binnen zijn!

Het beroep kan worden gestuurd naar:
Belastingdienst
T.a.v. de directeur
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Invorderingsmaatregelen

Bij geen actie start de Belastingdienst met de invorderingsmaatregelen vanaf 1 september 2023. De ondernemer ontvangt dan eerst een aanmaning. Als er dan nog niet wordt betaald, ontvangt de ondernemer een dwangbevel. Betaalt de ondernemer dan nog steeds niet, dan neemt de Belastingdienst verdere maatregelen. Dit kan betekenen dat de Belastingdienst beslag legt op bijvoorbeeld de inventaris, auto of bankrekening en deze daarna verkoopt. De Belastingdienst kan ook een faillissement aanvragen.

Let op! Aan een dwangbevel kunnen hoge kosten verbonden zijn. De hoogte van deze kosten hangt namelijk af van de hoogte van de belastingschulden. Ook de kosten van een beslaglegging kunnen flink in de papieren lopen.

Ook in de Nieuwsbank
Heeft u een abonnement op de Nieuwsbank? Daar staat ook een artikel over dit onderwerp klaar dat u naar uw klanten kunt sturen. Heeft u nog geen abonnement op de Nieuwsbank? Kijk dan hier voor meer informatie. Bekijk ook de nieuwe abonnementsvorm met jaarlijks de Special Lonen, Miljoenennota en Eindejaarstips.