Thuis in uw branche

Nieuw: praktijkhandreiking Wijziging fiscale kwalificatie open cv en OFGR

  • Publicatiedatum: 18-12-2023
Kantoor

De open cv en het OFGR verdwijnen met ingang van 1 januari 2025 als zelfstandig aan vennootschapsbelasting onderworpen entiteiten. In 2024 worden eenmalig mogelijkheden geboden tot herstructurering. In deze praktijkhandreiking wordt nader ingegaan op beide maatregelen en de maatregelen die u moet treffen in 2024.

Voor de open cv wordt dit geregeld in het wetsvoorstel Fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen, door het toestemmingsvereiste bij de classificatie van rechtsvormen te laten vervallen. Het open fonds voor gemene rekening (OFGR) als zodanig verdwijnt niet, maar voor de subjectieve belastingplicht in de vennootschapsbelasting kwalificeren slechts nog ‘beleggingsfondsen’ en ‘fondsen voor collectieve belegging in effecten’ in de zin van art. 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft).


Bekijk de praktijkhandreiking