Thuis in uw branche

Nieuw: SRA-visie en guidance Oorzakenanalyse

  • Publicatiedatum: 30-4-2019

Het SRA-bestuur heeft het webdossier Kwaliteit aangevuld met Visie en guidance op het Integraal kwaliteitsbeleid: in control zijn & oorzakenanalyse. Besturen, beleids- en kwaliteitsbepalers krijgen hiermee guidance bij deze wat abstracte onderwerpen.

De guidance geeft u ook praktische handvatten en aandachtspunten om een oorzakenanalyse uit te voeren. Alle SRA-leden kunnen hiermee aan de slag, ongeacht of zij wel of geen Wta-vergunning hebben. Alle SRA-kantoren werken immers met een kwaliteitsbeheersingssysteem en committeren zich als lid aan het SRA-kwaliteitsbeleid.

Integraal kwaliteitsbeleid

Het SRA heeft recentelijk het kwaliteitsbeleid van de vereniging uitgewerkt. Daarin is onder meer de bepaling opgenomen dat elk SRA-kantoor aantoont dat het zich continu bezighoudt met kwaliteit, kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging (integraal kwaliteitsbeleid). Het integraal kwaliteitsbeleid vult het SRA-kantoor vanuit vaktechnisch en beleidsmatig oogpunt in. Aspecten als vaktechniek (compliant zijn aan wet- en regelgeving, kennis en handelingen die daarvoor nodig zijn), organisatie, gedrag en cultuur staan daarin centraal.

Het kwaliteitsbeleid dat u hiervoor opstelt werkt u bijvoorbeeld uit in uw Handboek Kwaliteit als het gaat om vaktechniek. Met uw visie op kwaliteit en daaraan gekoppelde maatregelen plaatst u 'kwaliteit' centraal in uw organisatie. Dit heeft effect op de kwaliteitsgerichte cultuur en het daarbij behorende gedrag binnen uw organisatie. Het kwaliteitsbeheersingssysteem waarmee uw kantoor werkt, omvat logischerwijs al deze elementen. Via monitoring, evaluatie, nieuwe maatregelen en periodieke reviews op alle aspecten van uw kwaliteitsbeleid is uw organisatie in control.

Oorzakenanalyses

Eén van de aandachtspunten in het integrale kwaliteitsbeleid is de beheersing van kwaliteit via in control cycli. Oorzakenanalyses of root cause analyse (RCA) zijn daarvoor een instrument. Binnen onze sector is het belang en de noodzaak onderkend om oorzakenanalyses te maken. Niet alleen op sectorniveau, maar juist ook op organisatie(kantoor)-, medewerker- of dossierniveau. 

Met een oorzakenanalyse kunt u doelgericht de kwaliteit binnen uw organisatie, op verschillende aspecten en niveaus verbeteren. Kortom: Welke factoren veroorzaken missers en welke factoren stimuleren de kwaliteit binnen uw organisatie? Als u dat in kaart heeft, dan weet u aan welke knoppen u kunt draaien om kwaliteit binnen uw organisatie continu te kunnen verbeteren. Met deze guidance krijgt u praktische handvatten en aandachtspunten om een oorzakenanalyse uit te voeren.

Visie en guidance Oorzakenanalyse