Thuis in uw branche

Ook samenstelpraktijk zorgt voor positief resultaat SRA-accountantskantoren

  • Publicatiedatum: 25-9-2018

In 2017 zet de positieve trend voor de SRA-kantoren zich voort.  De gemiddelde netto omzet van SRA-accountantskantoren is in 2017 met 5% gestegen. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een omzetstijging van 5% in de samenstelpraktijk.

Grafiek BenchmarkTevens is ook de omzet in de controlepraktijk toegenomen. Een verrassend goed resultaat, aldus SRA. Zeker gezien het feit dat de personele lasten en ICT-kosten vorig jaar fors toenamen. Dit blijkt uit cijfers uit het SRA-Benchmarkonderzoek 2017.

Verrassend succes voor de samenstelpraktijk

Verleden jaar stelde SRA nog voorzichtig dat 2017 weleens het jaar kon zijn waarin er een einde kon komen aan de dalende omzetlijn van de samenstelpraktijk. "Opvallend en opmerkelijk, dat we voor het eerst sinds 2010 zelfs een substantiële omzetstijging van 5% zien. Een goede ontwikkeling. Gezien de huidige economische groei schept dat ook verwachtingen naar de toekomst", aldus SRA-bestuursvoorzitter Paul Dinkgreve.

Toename fte's zorgt voor omzetstijging controlepraktijk

Ook de controlepraktijk zag in 2017 de omzet stijgen. Dinkgreve: "Deze groei is met name bewerkstelligd door een stijging in het aantal fte’s en niet in het aantal wettelijke controleopdrachten." Conform verwachting, want er zijn meer uren nodig in de controle gezien de huidige eisen betreft kwaliteit en toezicht.

Meer efficiency door IT maar ook meer kosten

De ICT-kosten zijn in 2017 met ruim 9% gestegen ten opzichte van 2016. Ruim een derde van de kantoren verwacht het komende jaar wederom een stijging groter dan 5% van de automatiseringskosten.

Vooruitkijkend geven de deelnemende kantoren aan dat de focus de komende jaren ligt bij meer efficiency met behulp van IT.

Krapte arbeidsmarkt leidt tot kostenpost

De totale personeelskosten stegen in 2017 met 6%. De zoektocht naar personeel zorgt dus opnieuw, net als in 2016, voor een forse kostenpost. De uitgaven aan werving- & selectie zijn een belangrijke factor, deze zijn met 50% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Het merendeel van de deelnemende kantoren aan het benchmarkonderzoek ziet het tekort aan gekwalificeerd personeel als belangrijkste bedreiging. "Dit is ook voor het SRA-bestuur een belangrijk aandachtspunt. Het beroep aantrekkelijk maken en houden, is een van de grootste uitdagingen", bevestigt Paul Dinkgreve. 

Seminar 11 oktober 2018

SRA organiseert voor haar leden een seminar met het thema 'Het SRA-kantoor nu en in de toekomst'. Daarbij licht Fou-Khan Tsang, bestuurslid van SRA, de resultaten van het Benchmarkonderzoek 2017 toe en bespreekt hij de toekomstverwachtingen van de deelnemende kantoren. Andere gastsprekers zijn Stephan van den Broek en Arend Ardon. Het seminar vindt plaats op 11 oktober 2018, bij Hotel Van der Valk Vianen, van 13.30 uur tot 16.30 uur. Belangstellende SRA-leden kunnen zich aanmelden via vaktechniek@sra.nl of via de site.

Over de SRA-Benchmarkrapportage

Voor het SRA- Benchmarkonderzoek 2017 hebben 102 SRA-kantoren ingeschreven. De groepscijfers zijn samengesteld uit kantoren die voor 2017 én 2016 gegevens hebben aangeleverd. Dit om het beeld zo consistent mogelijk te houden.

SRA kan geen inzage verlenen aan derden in de data, dit om de privacy van de deelnemende partijen te waarborgen.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren