Thuis in uw branche

Oproep aan data-analisten

  • Publicatiedatum: 13-11-2017

Enige tijd geleden is vanuit het Auditfileplatform het initiatief genomen om het gebruik van data-analyse in combinatie met de auditfiles te stimuleren. Dit heeft geleid tot Analytics Library - een open source oplossing voor de ontwikkeling, publicatie en het delen van analysescripts.

De focus ligt op analyses die uitgevoerd kunnen worden op Auditfile Financieel (eventueel in combinatie met RGS) en de Auditfile Salaris. De gedachte is dat eenieder bij kan dragen aan deze bibliotheek van analyses en dat deze ook kosteloos te gebruiken zijn.

Om de ontwikkeling te stimuleren en geïnteresseerden de mogelijkheid te geven nader kennis te maken met het initiatief, wordt er op donderdag 7 december as. een dag georganiseerd waarin partijen bij elkaar komen om analyses vorm te geven en de bijbehorende scripts te ontwikkelen. Dit zal waarschijnlijk vooral gaan gebeuren voor de producten ACL, IDEA en PowerBI.

Aanmelden

Er zijn op 7 december nog een aantal plaatsen vrij. Naast mensen die vaardig zijn in voornoemde tools, wordt specifiek gezocht naar mensen die ervaring hebben met Auditfile Salaris. Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden via info@analyticslibrary.nl. Na aanmelding wordt contact met u gezocht voor nadere toelichting.

Meer informatie / contact

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren