Thuis in uw branche

Reactie Belastingdienst op brandbrief SRA

  • Publicatiedatum: 16-2-2015

De Belastingdienst heeft gereageerd op de brandbrief van SRA van 10 februari inzake storingen SBA's. ''De Belastingdienst verstuurt weer SBA's voor alle belastingmiddelen en voor alle jaren. De komende dagen zullen de achterstanden worden ingelopen.''

De complete reactie luidt:

''Naar aanleiding van de brief van SRA over de problemen met het afleveren van SBA's (serviceberichten) informeren wij u graag nader. De Belastingdienst is zich zeer bewust van het belang van de SBA's voor uw bedrijfsvoering en doet er dan ook alles aan om samen met zijn ketenpartners dit soort problemen zo snel mogelijk op te lossen.
 
De functionele problemen van de afgelopen maand zijn ontstaan bij het aanpassen van de berichtenstromen vanwege de jaarovergang. De hieruit voortvloeiende verstoringen bij het creëren van de SBA's zijn inmiddels verholpen. De Belastingdienst verstuurt weer SBA's voor alle belastingmiddelen en voor alle jaren. De komende dagen zullen de achterstanden worden ingelopen. Alle serviceberichten zullen worden nagezonden. Wanneer de achterstanden zijn ingelopen valt nu nog niet te zeggen omdat wordt begonnen met het versturen van kleine hoeveelheden SBA's om te zien hoe de systemen hierop reageren. Als dat goed verloopt zal vervolgens voorrang worden gegeven aan de SBA's met betrekking tot de VPB.
 
De problemen van de afgelopen weken in de SBA-keten vinden hun grondslag in de complexiteit van de SBA-keten, waarin de Belastingdienst samenwerkt met verschillende externe partners. Het betrof problemen bij verschillende ketenpartners en bij de synchronisatie tussen de verschillende ketenpartners. Omdat een probleem bij één van de samenwerkingspartners in de keten, zoals hier aan de orde is, doorwerkt in de werkprocessen van de andere partijen, kan het voorkomen dat de Belastingdienst de gevolgen ondervindt van een probleem waar hij zelf geen directe invloed op kan uitoefenen.
 
Het weer op gang brengen van de berichtenstroom is tevens complex omdat berichten op diverse plaatsen binnen de keten zijn uitgevallen of zijn geparkeerd. Dit vergt inzet en oplossingen bij alle onderdelen binnen de keten. Dat heeft er in dit geval toe geleid dat de oplossing van een verstoring bij de ene partner, tot een nieuw probleem leidt bij een andere ketenpartner, waardoor de verzending van de SBA's opnieuw verstoord raakt. Bij de partners binnen de keten wordt alles op alles gezet om de synchronisatie zo goed mogelijk te coördineren om dit te voorkomen.
 
Zodra de achterstanden als gevolg van de leveringsproblemen zijn ingehaald, wordt hier in het verstoringendeel op de website van de Belastingdienst melding van gemaakt. Ik verwijs u daarom nogmaals naar de website waar wij proberen de informatie zo goed mogelijk up-to-date te houden.''

Eerder brachten wij:

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren