Thuis in uw branche

Reactie SRA op Belastingplan 2019: kanttekeningen en suggesties

  • Publicatiedatum: 5-10-2018

Dat het kabinet beoogt om voor burgers een koopkrachtverbetering te realiseren, juichen wij toe. Anderzijds betreuren we het beeld dat het fiscale ondernemersklimaat -zeker waar het mkb-ondernemingen betreft-, met een lastenverzwaring wordt geconfronteerd. Dat menen het bestuur en Bureau Vaktechniek Fiscaal van SRA, die het 'pakket Belastingplan 2019' onder de loep hebben genomen.

PrinsjesdagDe indruk bestaat dat ten aanzien van het nationale mkb beleidsmatig gebruik wordt gemaakt van het feit dat mkb-ondernemingen minder mobiel zijn; derhalve kan de belastingdruk voor het mkb relatief worden verhoogd, zonder dat deze ondernemingen de wijk zullen nemen naar het buitenland.

Stimuleer doorgroei van ondernemingen

SRA bepleit het fiscale systeem zodanig in te richten dat doorgroei van ondernemingen wordt gestimuleerd, en dat het concurrentievermogen van het mkb bovendien in de pas loopt met dat van internationaal opererende ondernemingen die optimaal gebruik kunnen maken van internationale belastingplanning.SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren