Thuis in uw branche

Reactie SRA op internetconsultatie aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025

  • Publicatiedatum: 21-5-2024
Administratie

Het kabinet wil in het pakket Belastingplan 2025 met drie maatregelen komen voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR). Deze maatregelen zijn ter internetconsultatie voorgelegd en SRA heeft daar een reactie op gegeven.

Over welke drie maatregelen van het kabinet, met een beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2026, gaat het? Ten eerste wordt de toegang tot de BOR en DSR beperkt tot gewone aandelen met een minimaal belang van 5%. Ten tweede wordt onbedoeld gebruik van de BOR via rollatorinvesteringen en dubbel-BOR tegengegaan en als laatste wordt de bezits- en voortzettingseis in de BOR versoepeld.

Fiscale commissie SRA

De fiscale commissie van SRA heeft een reactie naar aanleiding van de internetconsultatie Wetsvoorstel aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025 opgesteld die op 18 mei jongstleden is ingestuurd. SRA kan zich vinden in beperkingen ten aanzien van de zogenoemde rollatorinvesteringen en ter voorkoming van het meerdere keren gebruiken van de BOR. Ook kunnen wij ons vinden in de versoepeling van de bezits- en voortzettingseis, waardoor bedrijven bijvoorbeeld meer ruimte krijgen om te herstructureren of hun activiteiten te wijzigen. Wel heeft SRA bij beide voorgestelde maatregelen van het kabinet enkele suggesties en opmerkingen.

Bezwaren conceptwetsvoorstel

Tegelijkertijd heeft SRA ook diverse bezwaren. Die zien bijvoorbeeld op de beperking voor aandelen met bijzondere rechten, maar ook tegen de ruime omschrijving van uit te sluiten preferente aandelen. Bij veel samenwerkingen, overnames, fusies en splitsingen wordt namelijk gewerkt met verschillende soorten aandelen. Daar liggen bedrijfseconomische redenen aan ten grondslag. Deze bedrijfseconomisch wenselijke vermogensstructuren worden met dit conceptwetsvoorstel doorkruist.

Wilt u meer weten? Lees de volledige reactie van SRA op de voorgestelde maatregelen van het kabinet.