Thuis in uw branche

Turbulentie in de fiscale softwaremarkt: hoe verder?

Reactie van SRA op persbericht Unit4

  • Publicatiedatum: 31-7-2015

SRA heeft met instemming en waardering kennis genomen van het besluit van Unit4 om –mede op verzoek van SRA- de ondersteuning van Unit4 Fiscaal met nog een jaar te verlengen. Het geeft de gebruikers van deze software voldoende rust en tijd om de overstap naar een ander fiscaal pakket -in de meeste gevallen Unit4 Fiscaalgemak, zo is de verwachting- goed voor te bereiden.

Ons advies is om hiermee niet nog een jaar te wachten, maar zo spoedig mogelijk aan de slag te gaan om een opvolger voor Unit4 Fiscaal te kiezen en de migratie in gang te zetten. Kantoren die Unit4 Fiscaalgemak als opvolger kiezen hebben nu de tijd om de mogelijkheden en ontwikkelingen van dat pakket goed te onderzoeken. Zij kunnen ook gedurende een fiscaal jaar overstappen. Hoe dat bij de andere softwareleveranciers precies geregeld is, gaat SRA de komende weken uitzoeken.

De ondersteuning van Unit4 Fiscaalmanager (voorheen Primaccount) valt niet onder het nu genomen besluit, maar toch denken wij dat ook deze gebruikers baat kunnen hebben bij de tijdelijke voortzetting van Unit4 Fiscaal. In de eerste plaats is te verwachten dat het besluit een gunstig effect heeft op de supportdruk bij Unit4 nu een significant aantal klanten de overstap naar Unit4 Fiscaalgemak nog even kan uitstellen. Unit4 heeft zich uiteraard terdege voorbereid op een verhoogde supportdruk vanwege de uitfasering van Unit4 Fiscaal en Unit4 Fiscaalmanager, maar wordt door de aangekondigde beëindiging van SBO naar alle waarschijnlijkheid geconfronteerd met een extra stroom van overstappers.

Het product Unit4 Fiscaalgemak  is nog volop in ontwikkeling. Unit4 heeft uiteraard volledige focus op dit traject en ligt nog steeds op koers om alle aangekondigde functionaliteiten op tijd op te leveren. Toch kan het besluit om de ondersteuning van Unit4 Fiscaal te verlengen wellicht net even dat extra stukje vertrouwen geven aan kantoren dat er in ieder geval een “vangnetscenario” voorhanden is. Het verdient uiteraard niet de voorkeur om de overstap naar een nieuw pakket via een tussenoplossing te laten verlopen, want binnen een jaar twee keer migreren is geen gewenst scenario. Maar als de nood om welke reden dan ook aan de man is, denken wij dat er nu in ieder geval een oplossing beschikbaar is die voor het komende jaar de continuïteit van de aangiftepraktijk waarborgt.

Dezelfde redenering kan uiteraard gevolgd worden voor gebruikers van SDU BelastingOffice die Unit4 Fiscaalgemak als opvolger in overweging hebben genomen.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren