Thuis in uw branche

Samenwerking SRA en hogescholen ontzorgt trainees in praktijkopleiding

  • Publicatiedatum: 15-3-2017

Een intensieve samenwerking tussen de hogescholen Windesheim te Zwolle, Avans+ te Breda en Amsterdam, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en SRA moet vanaf heden zorgen voor betere aansluiting tussen theorie en praktijk bij de nieuwe praktijkopleiding tot mkb-accountant.

SRA treedt via de genoemde hogescholen met één gezicht naar buiten. Tevens wordt SRA-leden een one-stop-shop aangeboden, waarbij één partij het aanspreekpunt voor de gehele praktijkopleiding wordt. Dit betekent ontzorging voor zowel het accountantskantoor als de trainee.

One-stop-shop

Wat tot nu toe door de SRA-accountantspraktijk en de trainee zelf geregeld moest worden inzake de praktijkopleiding, nemen nu de betrokken partijen met een one-stop-shop grotendeels op zich. De hogescholen faciliteren deze loketfunctie waarbij de begeleiding, de nulmeting en de uiteindelijke beoordeling door een externe beoordelaar via SRA wordt verzorgd.  De hogescholen bieden de mogelijkheid om, in samenwerking met SRA, de overige contact-onderdelen van de praktijkopleiding, intervisie, het persoonlijk trainingsprogramma,  begeleidingsdagen assurance-opdrachten (optioneel) en het uiteindelijke referaat, zoveel mogelijk op hun eigen locatie te volgen. De trainees zijn bekend met de hogeschool in hun regio en worden in hun eigen leeromgeving geïnformeerd over de mogelijkheden om deel te nemen aan de voor de praktijkopleiding  verplichte contactmomenten waarbij wordt gestreefd deze waar mogelijk in onderlinge samenhang te roosteren op één dag. Door deze efficiencyslag kan het kantoor zich volledig richten op de inhoudelijke werkbegeleiding en het functioneren van de trainee binnen de organisatie. De trainee kan zich focussen op zijn studie en werkzaamheden.

Praktijkopleiding

 Trainees maken gebruik van het SRA-Stagebureau en zoals aangegeven voert de SRA de nul-meting uit bij de trainee en stelt op basis daarvan, het persoonlijke trainingsprogramma vast dat vervolgens waar mogelijk op de hogescholen wordt aangeboden. Op basis van de eisen voor de nieuwe praktijkopleidingen bieden SRA en de hogescholen een specifiek door SRA ontwikkeld trainingsprogramma en begeleiding bij het schrijven van het referaat aan en faciliteren daarnaast  de vereiste intervisie-bijeenkomsten.  Voorts bieden de hogescholen ook in samenwerking met SRA trainees de mogelijkheid om de (facultatieve) begeleidingsdagen in het kader van de assurance-opdrachten te volgen.

Meer praktijkvoorbeelden in de theoretische opleiding

De wens bij alle partijen was om ook in de theoretische opleiding de dagelijkse praktijk meer te integreren. Daarom voorziet SRA de hogescholen met een bachelor AC van lesmateriaal uit de praktijk, voor onder meer  een module ‘Risicogericht samenstellen’. De aansluiting tussen het werk bij een SRA-kantoor en de opleiding wordt hierdoor verkleind. Vanuit beide kanten een win-win situatie.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren