Thuis in uw branche

SRA-benchmarkonderzoek 2018: Controlewerkzaamheden groeien explosief

  • Publicatiedatum: 1-10-2019

De controlewerkzaamheden van de accountantskantoren uit het SRA-benchmarkonderzoek 2018 zijn met 13,6% explosief gegroeid. Ook de aangiftepraktijk springt eruit met een gemiddelde omzetstijging in 2018 van 6%.

Overall laat de totale gemiddelde omzet een stabiele groei zien van 4,8%. De omzetgroei wordt met name veroorzaakt door een toename in het aantal fte’s en een tariefstijging.

Explosieve groei

Wat bijzonder opvalt is de explosieve groei van controlewerkzaamheden in 2018 met gemiddeld 13,6% ten opzichte van 2017. Kijkend naar de verschillende segmenten (in aantallen fte) profiteren alle SRA-kantoren - van klein naar groot - onder meer van de toename van het aantal uitgevoerde (wettelijke) controles. “Deze toename kan onder meer worden verklaard door de groei van ondernemingen en de overstap van ondernemingen vanuit het OOB-segment” aldus Paul Dinkgreve, bestuursvoorzitter van SRA.

Benchmark 2018

Stijging gemiddeld omzet

De gemiddelde omzetgroei van 4,8% van de deelnemende kantoren uit het onderzoek is bijna gelijk aan de landelijke groei van de sector. Dinkgreve: “Deze omzetgroei blijft volgens het CBS overigens achter bij de andere branches in de zakelijke dienstverlening.”

Grote verschillen

De verschillen in groei zijn tussen de verschillende kantoren en de werkzaamheden echter zeer grillig. De grotere deelnemende SRA-kantoren (vanaf 50 fte) laten een gemiddelde groei zien van 5,6%. Ook de aangiftepraktijk zorgt met een groei van 6% - in 2017 was dit nog een daling - voor een positief effect op de gemiddelde omzetgroei van de onderzoeksgroep.

Dalingen bij kleine kantoren

Echter laat de omzet van de samenstelwerkzaamheden van de kleine SRA-kantoren (≤ 25 fte) een daling zien van –0,6%. Bij de grotere kantoren is hier wel een stijging waarneembaar. Ditzelfde – een stijging bij de grotere kantoren en daling bij de kleine kantoren – is ook gemeten bij de omzet uit de aangiftepraktijk en overige advisering.

Prijsdruk aan de onderkant van de markt?

Paul Dinkgreve: “Een mogelijke logische verklaring zou kunnen zijn dat we te maken hebben met meer prijsdruk aan de onderkant van de markt dan aan de bovenkant, waardoor verschuiving van werkzaamheden ontstaat. Onder meer naar controlewerkzaamheden: het relatieve aantal wettelijke controles nam toe. Maar voordat we zo’n conclusie kunnen trekken, is meer onderzoek nodig.”

Investeren in werving en selectie

De huidige krapte op de arbeidsmarkt en de ‘war on talent’ is terug te zien in de kosten voor werving en selectie. Deze stijgen met 23,2%. Vooral de kleine kantoren hebben relatief gezien het meeste geïnvesteerd in werving en selectie.

Winststijging

De gemiddelde winst is in 2018 ten opzichte van 2017 met 4,6% gestegen. Opvallend is dat kosten de afgelopen vijf jaar voor het eerste sterker zijn gestegen dan de omzet. Dit wordt mede veroorzaakt door personeelskrapte, waardoor de personeelskosten en de daarmee samenhangende variabele kosten, zoals ICT-kosten en kosten voor werving en selectie behoorlijk zijn gestegen.

De kleine kantoren uit het onderzoek laten echter een lichte winstdaling zien. Tevens hebben zij ten opzichte van de andere kantoren minder geïnvesteerd dan voorgaande jaren.  

Dinkgreve: “Gezien ons beleidspeerpunt ‘Behoud van de gemengde praktijk in het mkb’ grijpen wij als SRA-bestuur de uitkomsten van dit benchmarkonderzoek aan om de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen.”

Seminar Het SRA-kantoor van nu en in de toekomst
Op vrijdag 11 oktober organiseren wij het jaarlijkse seminar over het SRA-kantoor van nu en in de toekomst. Tijdens het seminar staat Fou-Khan Tsang stil bij de meest opvallende resultaten van het SRA-kantoren Benchmarkonderzoek en de toekomstverwachting van de deelnemende kantoren.
Wilco Schellevis geeft een introductie op de mogelijkheden van data voor het accountantskantoor en praktische handvaten voor het realiseren van die toegevoegde waarde. Tot slot neemt Arjen Banach u mee in hoe uw organisatie zich kan ontwikkelen tot een omgeving waar medewerkers niet moeten maar willen zijn. Talent is immers schaars en accountantskantoren doen hun uiterste best om talent te binden en te boeien. Een inspirerende organisatiecultuur is daarom een absolute must.

Bent u benieuwd naar de resultaten van het Benchmarkonderzoek, hoe u met data toegevoegde waarde kunt bieden en hoe u een inspirerende organisatiecultuur creëert? Kom dan op 11 oktober van 13.30 tot 16.30 uur naar het seminar in Hotel Van der Valk Vianen. Belangstellende SRA-leden kunnen zich aanmelden via vaktechniek@sra.nl of via de site www.sra.nl/benchmark-kantoren#seminar.