Thuis in uw branche

SRA-bestuur omarmt rapport In het publiek belang

Ledenbrief vervolg

  • Publicatiedatum: 14-10-2014

SRA omarmt het rapport 'In het publiek belang' van de werkgroep NBA. Wel is een nadere doorvertaling van het rapport noodzakelijk voor het mkb en de SRA-kantoren en ten aanzien van consequenties en adaptatie. Elk kantoor kent een kwaliteitsuitdaging. In dat kader doet het SRA-bestuur een dringend beroep op alle verantwoordelijken binnen de SRA-kantoren.

De inhoud van de ledenbrief leest u hieronder:

Op donderdag 18 september jl. stuurden wij u een brief met de SRA-bestuursvisie op de ontwikkelingen in accountancyland zoals die zich toen voordeden en genoemd werden in de pers. Wat betekenen die ontwikkelingen voor een ‘gewone’ accountant, werkzaam in het Nederlandse mkb en aangesloten bij SRA? We hebben als bestuur vele steunbetuigingen ontvangen voor deze visie, waarvoor onze hartelijke dank.

Inmiddels zijn op ‘freaky Thursday’ de drie rapporten gepubliceerd die door de aanstaande debatten in de Tweede Kamer en in onze eigen beroepsgroep zelf, van invloed zullen zijn op uw vak, uw werk, uw collega’s, uw kantoororganisatie: het rapport van de werkgroep NBA, het AFM-rapport over de Big 4 en de evaluatie van de Wta vanuit de Erasmus Universiteit.

In het publiek belang

Afgelopen vrijdag, 10 oktober 2014, is het SRA-bestuur bijeen geweest om de drie rapporten en dan met name dat van de werkgroep ‘In het publiek belang’ te bespreken. In dat rapport staan immers juist de maatregelen die de individuele beroepsoefenaar en de kantoororganisatie gaan raken of kunnen gaan raken, zeker waar het gaat om cultuur en gedrag. 
Het bestuur heeft geconstateerd dat ‘In het publiek belang’ een uitgebalanceerd, evenwichtig en goedgeschreven rapport is dat de problemen in onze sector goed adresseert en analyseert en waarvoor een doordacht integraal maatregelenpakket is bedacht. Het SRA-bestuur omarmt dan ook het rapport. 

Doorvertalen

Het SRA-bestuur heeft daarbij ook geconstateerd dat een nadere doorvertaling van het rapport voor het mkb en de SRA-kantoren noodzakelijk is ten aanzien van consequenties en adaptatie. Het SRA-bestuur zal de relatieve korte tijd die daarvoor beschikbaar is –op 13 november vindt onder meer het debat in de Tweede Kamer plaats- gebruiken om deze doorvertaling te maken en daarop beleid en al mogelijke guidance voor de kantoren te ontwikkelen: 
Waar wil SRA en de SRA-kantoren voor staan? Wat willen we bereiken? Wat is reëel? Wat kunnen we zelf als kantoororganisaties in SRA-verband adapteren en implementeren? Welke verantwoordelijkheid nemen we wel en niet als vereniging? 
Aangezien het rapport In het publiek belang dermate gevolgen voor u, uw collega’s en uw kantoororganisatie heeft, roepen wij u op om ook zelf het hele rapport goed te lezen en af te wegen welke maatregelen u zelf al kunt invoeren in uw organisatie; en wellicht ook welke maatregelen niet en dit als input aan ons mee te geven.

We zullen u vanzelfsprekend op de hoogte houden van deze beleidsontwikkeling, over welk maatregelenpakket we als SRA adopteren en uitwerken. In het kader van de aanstaande (wettelijke) maatregelen –zeker waar het gaat om governance- willen we u zoveel mogelijk faciliteren met guidance en monitoring. Ook zullen we in samenwerking met beroepsorganisatie NBA binnen commissies meewerken aan de uitwerking van bepaalde thema’s waaronder kwaliteitsindicatoren.

Samen beter & verantwoordelijk

In het verlengde van het rapport ‘In het publiek belang’ heeft het bestuur ook gesproken over de eerste resultaten van Samen Beter. Deze eerste evaluatie (50 dossiers), uitgevoerd als een themaonderzoek a la AFM, laat eenzelfde resultaat met dezelfde bevindingen zien als de resultaten uit het AFM-themaonderzoek bij de SRA-kantoren. De bevindingen (kwaliteitsproblemen) zijn overigens dezelfde als bij de grote kantoren, dus sectorbreed. Maar dat neemt niet weg dat elk kantoor een kwaliteitsuitdaging kent!

Het SRA-bestuur maakt zich ernstige zorgen over de geconstateerde problemen bij de SRA-kantoren. Met name omdat –ondanks een andere weging in voorgaande jaren door de SRA Review- de bevindingen zich blijven concentreren rond dezelfde kwaliteitsissues als IT en kennishiaten bij de individuele beroepsoefenaren. Het foutendetectiesysteem (aansturen, monitoren en verbeteren) binnen de kwaliteitssystemen van kantoren werkt blijkbaar onvoldoende.

Vanuit de verenigingsgedachte beraadt het SRA-bestuur zich op de wijze waarop zij het organiseren van lerend vermogen op individueel en teamniveau binnen de kantoororganisatie van SRA-kantoren kan helpen te verbeteren. En vanuit diezelfde verenigingsgedachte benadrukken we als bestuur het belang van continue aandacht voor kwaliteit: de keten/vereniging is net zo sterk als de zwakste schakel. In dat kader doen we als SRA-bestuur een dringend beroep op alle verantwoordelijken binnen de SRA-kantoren.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, aarzelt u dan niet om contact met mij of een van de andere bestuursleden op te nemen: bestuur@sra.nl 

Vriendelijke groeten,
namens het SRA-bestuur

Paul Dinkgreve RA


Downloads

Hieronder kunt u de samenvatting van het rapport en/of het complete rapport 'In het publiek belang' van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep downloaden.


Toelichting op rapport door werkgroepleden

Bekijk de toelichting van de werkgroep op het rapport 'In het Publiek Belang'.


Visie SRA

In een brief aan haar leden schetste het SRA-bestuur op vrijdag 19 september al haar visie op de ontwikkelingen in de accountancy:  

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren