Thuis in uw branche

SRA biedt accountant hulp bij de shift naar klankbordfunctie: 'Eerst signaleren voordat je kunt adviseren'

  • Publicatiedatum: 21-10-2015

Dat het werk van een accountant door digitalisering verandert, is geen nieuws. Evenmin dat het accent zou moeten verschuiven van administratieve handelingen naar advisering. Maar advies waarover?

Ondernemers verwachten dat ze met hun accountant kunnen klankborden over hun organisatie en bijvoorbeeld fiscaliteit. Tegelijkertijd willen ze weten hoe ze op korte en langere termijn financieel gezond kunnen blijven en voor financiering in aanmerking komen. Productmanagers Amida Elmoudni (SRA) en Wouter Janssen (Unit4) vertellen hoe ze de accountant hierbij kunnen ondersteunen. 

Ondernemers vinden de toekomst over het algemeen veel interessanter dan het verleden. Administratie en belastingen worden veelal gezien als noodzakelijk kwaad en weinig interessant. En dat is eigenlijk zonde, vindt Wouter Jansen. ''Juist historische data lenen zich uitstekend om door te trekken naar de toekomst. De stap daar naartoe is bovendien steeds makkelijker te maken. Zeker met de tools die er voor accountants voor handen zijn.'' Als Elmoudni met accountants spreekt, merkt ze echter dat accountants nog te veel neigen naar terugblikken, bijvoorbeeld aan de hand van de jaarrekening. ''De ondernemer ziet zijn accountant daardoor onvoldoende als klankbord en adviseur voor zijn financiële toekomst. Dat beeld moet veranderen, want dat is wel wat de accountant wil zijn. Accountants moeten daarmee wel op de radar komen van de ondernemer.''

Meer kans op krediet bij betrokkenheid accountant

Voor bijvoorbeeld kredietaanvragen denkt een ondernemer niet meteen aan zijn accountant. Vaak stapt hij direct naar de bank en dikwijls volgt daar een (gedeeltelijke) afwijzing. Volgens de Financieringsmonitor van onderzoeksbureau EIM krijgt 43% van de kleine ondernemingen geen krediet als ze bij hun bank aankloppen. Hoewel dit percentage iets is afgenomen (ten opzichte van de 49% een jaar eerder) is het toch nog een behoorlijke groep. Elmoudni wijt dit onder meer aan een matige onderbouwing. ''Banken willen nu eenmaal zekerheid en daarvoor zijn een goed bedrijfsplan en een betrouwbare prognose noodzakelijk.''

Uit recent onderzoek van ING onder 149 kantoren blijkt bovendien dat accountants de door de ondernemer zelf opgestelde financieringsaanvraag waarderen met een 5,1. Elmoudni: ''De accountant is de aangewezen persoon om te assisteren in een goed onderbouwde kredietaanvraag.'' Janssen vult aan: ''Banken blijken bovendien structureel een lager risicoprofiel toe te kennen aan kredietaanvragen als de accountant in dit proces actief betrokken is geweest.''

Voldoen aan behoefte van bank

SRA ondersteunt de accountant in dit proces met de nieuw beschikbaar gekomen SRA-kredietaanvraag in Unit4 Prognose. ''SRA kredietaanvraag is ontwikkeld met bancaire specialisten. Daardoor sluit het product zo goed mogelijk aan met de informatiebehoefte van de bank bij een kredietaanvraag. Dat vergroot de kans op een succesvolle kredietaanvraag'', vertelt Elmoudni.

SRA-Kredietaanvraag is onderdeel van wat SRA het Online Adviesplatform noemt. Daaronder vallen de SRA-Rating Diensten en de kredietaanvraag. ''Kredietverstrekkers hechten steeds meer waarde aan kwalitatieve onderbouwing van kredietaanvragen. De SRA Kredietaanvraag speelt hierop in'', zegt Elmoudni. ''Een accountant stelt eerst een prognose op met meerdere scenario's. Hij bespreekt deze met de klant en komt vervolgens op basis van het meest realistische scenario met nog een aantal kwalitatieve vragen heel snel komt tot die kredietaanvraag.''

Alle facetten voor onderbouwing van een kredietaanvraag

De kredietaanvraag is te vergelijken met een ondernemingsplan. Deze bevat informatie over ondernemer, de onderneming, producten, marktsituatie, concurrentiepositie. Plus een best case – worst case scenario. Elmoudni: ''Kortom, alle facetten die de bank wil weten voor een kredietaanvraag.''

Het is wel zaak dat accountantsorganisaties op het netvlies komen te staan van ondernemer als adviseur ook voor bedrijfskundige zaken. Accountants doen er goed aan om meer marketingactiviteiten te ontwikkelen op dit vlak, zegt Elmoudni. ''En met functionaliteit zoals de SRA-Kredietaanvraag is Unit4 Prognose het gereedschap van de moderne accountant.''

Contact

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Amida Elmoudni:


E aelmoudni@sra.nl
T 030-656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren