Thuis in uw branche

SRA deelt 'Visie op Kwaliteit'

  • Publicatiedatum: 6-7-2023
Laptop

Kwaliteit is een kernbegrip van het accountantsberoep. Maar wat is kwaliteit dan precies? Een heldere visie op kwaliteit is essentieel om kwaliteit binnen de vereniging te stimuleren, te borgen en te toetsen. SRA wil daarom haar visie op kwaliteit delen met haar leden. 

Deze 'Visie op Kwaliteit' is ontstaan uit de voortdurende ontwikkeling van de toetsingssystematiek en de verdere positionering van SRA als toonaangevende kwaliteitsvereniging met een kwaliteitskeurmerk. Daartoe is het belangrijk om te definiëren wat de vereniging verstaat onder kwaliteit en welke uitgangspunten daarbij gehanteerd worden. Dit is immers het fundament voor het kwaliteitsbeleid van de kantoren en van de vereniging SRA. Het bestuur heeft deze visie samen met Dick Meester, voorzitter van de reviewcommissie van SRA, doorontwikkeld en uitgewerkt.

Visie op kwaliteit

In het bijgevoegde artikel presenteert SRA haar 'Visie op Kwaliteit'. Tijdens het schrijfproces is uitgebreid overleg gepleegd met de SRA reviewcommissie, de commissie vaktechniek, het SRA-bestuur en de afdeling vaktechniek, omdat ook wordt gewerkt aan een nieuw integraal kwaliteitshandboek waarin onder andere de ISQM1 verwerkt wordt. 

Hoewel er al ontzettend veel stappen zijn gezet, is SRA van mening dat een duidelijke visie op kwaliteit een fundament is, en van meerwaarde kan zijn, voor het kwaliteitsbeleid van de vereniging. SRA wil met deze visie verder bijdragen aan duurzame kwaliteit in de accountantspraktijk.

Download de SRA-Visie op Kwaliteit