Thuis in uw branche

SRA denkt mee: Wat kunt u verwachten van de overheid op het gebied van financiering?

  • Publicatiedatum: 3-5-2021
Euro

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft SRA, via onderzoeksbureau Dialogic, om advies gevraagd over het onderwerp financiering. Dit advies, van SRA-bestuurslid Paul Dinkgreve, is verwerkt in een eindrapport dat recent is verschenen in combinatie met een brief van de staatssecretaris aan de Kamer.

Zeker in deze coronacrisis is een optimale toegang tot financiering van vitaal belang. Paul Dinkgreve adviseert onder meer om het risico voor de financiers met hulp van de overheid te verminderen, als uitbreiding op garantieregelingen zoals de BMKB. Financiers zijn eerder bereid om krediet te verstrekken wanneer er gebruik wordt gemaakt van een dergelijke regeling. Dit maakt financiering toegankelijker en goedkoper voor ondernemers.

In het rapport en de brief van de staatssecretaris wordt nu aangegeven dat de garantieregelingen weliswaar goed werk doen, maar er meer en beter gebruik van kan worden gemaakt: om verbreding van het financieringsaanbod te ondersteunen is een doelstelling in de komende periode om het gebruik van deze garantieregelingen te optimaliseren.

SRA is verheugd met dit voornemen. De oprichting van een mkb-bank is volgens Dialogic en de brief van de staatssecretaris een minder voor de hand liggende route om kleine kredietverstrekking aan het mkb te verbeteren. Een nieuwe bank is een relatief zwaar middel, wanneer dat afgezet wordt tegen andere bestaande mogelijkheden om kleine kredietverlening aan het mkb te verbeteren die nog niet volledig benut worden. SRA deelt dit standpunt.

Tot slot is het advies om vooral maatregelen te overwegen die gericht zijn op verdere opschaling, en op professionalisering van de bestaande financiers. Het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB, waar SRA aan heeft meegewerkt, is een belangrijk middel om deze professionalisering tot stand te brengen.

Gekwalificeerde financieringsadviseurs onderscheiden zich

Met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB kunnen gekwalificeerde financieringsadviseurs zich onderscheiden en wordt de positie versterkt van mkb-ondernemers bij het aanvragen en realiseren van verantwoorde financieringen. Het keurmerk is ontwikkeld door Stichting Mkb Financiering, met steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, tien partijen die actief zijn in de wereld van financieringsadviezen en SRA. Met dit keurmerk en de gedragscode die daar deel van uitmaakt, zal de positie van mkb-ondernemers bij het aanvragen en realiseren van financieringen sterker worden. Kijk voor meer informatie over het keurmerk en de SRA-opleiding voor erkend adviseur op www.sra.nl/dossiers/financiering.

Dutch Future Fund en het Deeptech Fonds

Tot slot zijn in de brief van de staatssecretaris twee maatregelen aangekondigd voor de ondersteuning van start- en scale-ups. Deze betreffen het Dutch Future Fund en het Deeptech Fonds. Het Dutch Future Fund (DFF), met een omvang van € 300 miljoen, is reeds operationeel en wordt uitgevoerd door het EIF in samenwerking met Invest-NL. Het fonds investeert in andere risicokapitaalfondsen, zodat via die investeringsfondsen de beschikbare hoeveelheid kapitaal voor Nederlandse innovatieve groeibedrijven vergroot wordt. Er is tot op heden in zeven investeringsfondsen geïnvesteerd, die zich alle richten op innovatieve bedrijven. EZK heeft € 25 miljoen voor dit fonds beschikbaar.

Het Deeptech Fonds betreft een fonds dat investeringen in bedrijven met innovatieve complexe technologie, mogelijk kan maken. Voor innovatieve ondernemingen die zowel kennis- als kapitaalintensief zijn, is het vaak moeilijk om financiering te vinden. Vaak gaat het om nieuwe technologieën die zich nog niet bewezen hebben en waar relatief grote risico’s aan kleven. Het fonds wordt uitgewerkt als co-investeringsfonds en als onafhankelijk onderdeel ondergebracht bij Invest-NL. De omvang van het fonds zal € 250 miljoen bedragen, waarvan € 175 miljoen door EZK wordt ingebracht en het resterende deel door Invest-NL. De komende maanden worden de kaders en de criteria van het fonds nader uitgewerkt met beoogde startdatum in het derde kwartaal van dit jaar. 

Meer weten over financiering?

Het rapport van de staatssecretaris en de brief vindt u hier. Of ga naar het dossier Financiering op onze website.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Leonie Derksen:

Leonie Derksen

Leonie Derksen 
Kennismanager SRA
T 030 656 6060
E lderksen@sra.nl

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren