Thuis in uw branche

SRA en de drie rapporten

  • Publicatiedatum: 29-9-2014

Donderdag 25 september was D-day voor het accountantsberoep: 3 rapporten rond de toekomst van het accountantsberoep, de AFM-resultaten van de Big4 en de evaluatie van de Wta zagen het licht. Daarover is veel gezegd en gesproken. Het SRA-bestuur zal de komende periode gebruiken om haar plaats te bepalen en input te geven voor het debat in de Tweede Kamer.

Het SRA-bestuur gaf al eerder, na het uitlekken van gedeeltes uit het rapport van de werk/stuurgroep Toekomst accountantsberoep, haar visie op de plaats van de mkb-accountant binnen het krachtenveld. Nu ziet het SRA-bestuur het als haar taak om de 3 eerder genoemde rapporten goed te analyseren, mogelijke effecten voor het mkb en het niet-OOB-segment in kaart te brengen en daarop te acteren. Daarbij zal ook de eerste evaluatie van de resultaten van onze eigen nulmeting Samen 'Beter betrokken' worden.

Tijdens de procedurevergadering van de vaste kamercommissie voor Financiën op woensdag 1 oktober zal over de drie rapporten in de Tweede Kamer gesproken worden en een datum voor een plenair debat dan wel algemeen overleg worden gepland.

Mocht u meer informatie wensen of input willen geven aan het SRA-bestuur, stuurt u dan een mail naar bestuur@sra.nl.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren