Thuis in uw branche

SRA verontrust over Ontwerpverordening kosten kwaliteitsbeoordelingen NBA

  • Publicatiedatum: 15-11-2012

Het SRA-bestuur wil op zo kort mogelijke termijn in gesprek met het bestuur van NIVRA en NOvAA (NBA) over de Ontwerpverordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen. In deze Ontwerpverordening, die ter goedkeuring voorligt op de ledenvergadering van 17 december a.s., wordt ondermeer voorgesteld dat NBA jaarlijks 55 euro per accountant werkzaam of verbonden bij een accountantspraktijk, onderneming, instelling of overheid in rekening brengt ter vergoeding van kosten.

Naast deze jaarlijks terugkerende kostenpost vreest het SRA-bestuur dat de SRA-kantoren met de kostendoorbelastingssystematiek zoals die nu in de Ontwerpverordening is opgenomen, te maken krijgen met een onjuiste en forse lastenverzwaring. Het SRA-bestuur wil deze mogelijke lastenverzwaring voor de SRA-kantoren vanzelfsprekend zo snel mogelijk van tafel.

Bezwaar maken

U kunt zelf als NIVRA of NOvAA-lid overigens ook bezwaar maken. De vier ontwerpverordeningen zijn op 2 november jl. gepubliceerd op de website van de Staatscourant. Conform artikel 23, lid 1 van de WRA kunnen leden gedurende drie weken na deze openbaarmaking eventuele bedenkingen schriftelijk naar voren brengen bij het bestuur.

U kunt als NIVRA-lid uw bedenkingen tot en met vrijdag 23 november per mail sturen aan Rob Heinsbroek: r.heinsbroek@nba.nl (NIVRA). Als NOvAA-lid kunt u voor 26 november a.s. reageren naar Frans van Schaik: f.vanschaik@nba.nl (NOvAA)

Mocht u een amendement op een van de ontwerpverordeningen willen indienen, dan kan dat tot en met zondag 9 december (NOvAA) en maandag 10 december (NIVRA). Het indienen van een amendement moet voldoen aan de vereisten uit artikel 8 uit de Verordening op de Ledenvergadering 2008 (NIVRA) en artikel 9 van de Regelen ter uitvoering van de Verordening op de Ledenvergadering (NOvAA).

Link naar de stukken:

Voorbeeldbrief / e-mail

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren