Thuis in uw branche

Transportklanten? Let op eerste termijnbetaling eenmalige vakantiedaguitkering op 31 maart

  • Publicatiedatum: 12-3-2019
Transport

In de nieuwe branchesignalering 'Eenmalige vakantiedaguitkering in de jaarrekening 2018', tot stand gekomen door de SRA Branche-expertgroep Transport & logistiek en SRA-bureau Vaktechniek, leest u wat uw transportklanten in principe voor 31 maart 2019 moeten regelen met hun werknemers om tot betaling over te gaan (zij moeten immers afstand doen van oude rechten over 2014-2018) en hoe u dit behandelt in de jaarrekening.

Per 1 januari 2019 geldt in de cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg een wijziging voor de waarde van een vakantiedag: overuren en toeslagen tellen tot een bepaald maximum mee voor de berekening van de waarde van de uitbetaling van een vakantiedag. De toeslag geldt voor vakantiedagen die worden opgebouwd vanaf 2019.

Tevens zijn afspraken gemaakt over een compensatie over het gemis van loon over de afgelopen jaren. Werknemers die aan de voorwaarden voldoen, krijgen in 2019 een eenmalige uitkering van € 750 euro, verdeeld over drie termijnen van € 250: 31 maart, 30 juni en 30 september 2019. Voorwaarde is wel dat de werknemer dan afziet van verdere juridische procedures over de periode 2014-2018. De cao-afspraken zijn bindend verklaard.  

Heikel punt

De uitbetaling van vakantiedagen is al jaren een heikel punt in de transportsector. Aanleiding is een arrest van het Europese Hof van Justitie (2011) en later ook van diverse kantonrechters en gerechtshoven te Nederland. Kern van het verhaal is dat de beloning voor een vakantiedag gelijk moet zijn aan de beloning voor een werkdag. Dat was in de transportsector niet het geval, omdat de uitbetaling van een vakantiedag uitsluitend gebaseerd was op het basissalaris, zonder rekening te houden met toeslagen en overuren. Omdat het hier om loon gaat, is er een rechtsvordering tot 5 jaar terug mogelijk.


Naar de Branchesignalering Eenmalige vakantiedaguitkering