Thuis in uw branche

Update Praktijkhandreiking Stand van zaken bezwaarprocedures box 3

  • Publicatiedatum: 27-10-2021
Laptop

De box 3-heffing houdt de gemoederen al jaren bezig. Over de aanvaardbaarheid van de heffing is inmiddels de nodige jurisprudentie verschenen die er nog steeds niet toe heeft geleid dat de box 3-heffing in zijn algemeenheid als strijdig met het recht is aangemerkt.

In het licht van het arrest van de Hoge Raad van 2 juli 2021 is de praktijkhandreiking integraal herschreven. Uit het arrest komt naar voren dat van een individuele en buitensporige last vrijwel nooit sprake zal zijn.

Naar de praktijkhandreiking

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren