Thuis in uw branche

Update Praktijkhandreiking Wet normering topinkomens (WNT)

  • Publicatiedatum: 13-1-2023
Laptop

SRA-Vaktechniek heeft de praktijkhandreiking Wet normering topinkomens geactualiseerd. In deze handreiking staat een toelichting op de belangrijkste aspecten van de WNT, een overzicht van de van toepassing zijnde regelgeving en een verwijzing naar de belangrijkste informatiebronnen.

De praktijkhandreiking is geactualiseerd aan de hand van de beschikbare regelgeving per januari 2023. Er is onder andere sprake van wijzigingen in de wetgeving, gewijzigde beleidsregels, nieuwe of gewijzigde sectorale bezoldigingsnormen en een gewijzigd controleprotocol (van toepassing op verantwoordingen over 2022).


Naar de praktijkhandreiking WNT