Thuis in uw branche

Update Praktijkhandreiking Wet normering topinkomens

  • Publicatiedatum: 22-3-2022
Laptop

Deze praktijkhandreiking is geactualiseerd aan de hand van de beschikbare regelgeving per maart 2022. Er is onder andere sprake van wijzigingen in de wetgeving, gewijzigde beleidsregels, nieuwe of gewijzigde sectorale bezoldigingsnormen en een gewijzigd controleprotocol (van toepassing op verantwoordingen over 2021). In paragraaf 2.5 van deze handreiking wordt de achtergrond van de wijzigingen meer in detail toegelicht.

Coronamaatregelen

Als gevolg van maatregelen die de overheid in 2020, 2021 en 2022 heeft genomen in verband met de coronapandemie, kan op specifieke onderdelen van de wet- en regelgeving inzake WNT sprake zijn van afwijkingen ten opzichte van de in deze praktijkhandreiking opgenomen informatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (sectorspecifieke) deadlines voor het publiceren van de WNT-gegevens.

Naar de praktijkhandreiking

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren