Thuis in uw branche

Update praktijkhandreiking Wijzigingen belastingen vanaf 2023

  • Publicatiedatum: 20-1-2023
Toezicht

Deze geactualiseerde praktijkhandreiking bevat de belastingplannen van het kabinet uit deze wetsvoorstellen waarmee de Eerste Kamer op 20 december 2022 instemde. De aangenomen maatregelen zijn op 1 januari 2023 in werking getreden of treden op een later moment in werking.

In deze update van 2 januari 2023 zijn verwerkt: 

  • de memories van antwoord Wetsvoorstel Belastingplan 2023
  • de Wet rechtsherstel box 3 en de Overbruggingswet box 3 van 25 november 2022
  • de nota’s naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2023
  • de Fiscale verzamelwet 2023
  • de Overbruggingswet box 3 van 2 december 2022
  • de kabinetsreactie op het SEO-evaluatierapport fiscale beleggingsinstelling (fbi) en vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) van 9 december 2022 
  • de kabinetsreactie op evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen van 2 december 2022 
  • en een brief van 15 december 2022 over een vermeend lek in de partnerregeling box 3. 

Op 20 december 2022 stemde de Eerste Kamer in met de wetsvoorstellen.


Naar de praktijkhandreiking

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren