Thuis in uw branche

Update praktijkhandreiking Wijzigingen belastingen vanaf 2023

  • Publicatiedatum: 20-1-2023
Toezicht

Deze geactualiseerde praktijkhandreiking bevat de belastingplannen van het kabinet uit deze wetsvoorstellen waarmee de Eerste Kamer op 20 december 2022 instemde. De aangenomen maatregelen zijn op 1 januari 2023 in werking getreden of treden op een later moment in werking.

In deze update van 2 januari 2023 zijn verwerkt: 

  • de memories van antwoord Wetsvoorstel Belastingplan 2023
  • de Wet rechtsherstel box 3 en de Overbruggingswet box 3 van 25 november 2022
  • de nota’s naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2023
  • de Fiscale verzamelwet 2023
  • de Overbruggingswet box 3 van 2 december 2022
  • de kabinetsreactie op het SEO-evaluatierapport fiscale beleggingsinstelling (fbi) en vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) van 9 december 2022 
  • de kabinetsreactie op evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen van 2 december 2022 
  • en een brief van 15 december 2022 over een vermeend lek in de partnerregeling box 3. 

Op 20 december 2022 stemde de Eerste Kamer in met de wetsvoorstellen.


Naar de praktijkhandreiking