Thuis in uw branche

Update praktijkhandreiking Wwft

  • Publicatiedatum: 6-1-2014

Met ingang van 1 januari 2013 zijn enkele bepalingen uit de Wwft aangepast. In deze nieuwe SRA-Praktijkhandreiking Wwft zijn deze wijzigingen nu geïntegreerd. Voor zover van toepassing is hierbij zo veel mogelijk een nadere toelichting opgenomen.

Per 1 augustus 2008 is deze wet reeds in werking getreden en heeft SRA in november 2009 een eerste Praktijkhandreiking uitgebracht, waarin een nadere uiteenzetting is gegeven van de toepassing van deze regelgeving bij accountants- en belastingadvieskantoren.

Aan de hand van de aanpassingen van 1 januari 2013 heeft SRA in maart 2013 een Addendum uitgegeven dat ter aanvulling diende op de reeds eerder uitgegeven praktijkhandreiking.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren