Thuis in uw branche

Update SRA-Praktijkhandreiking Standaard 4400

  • Publicatiedatum: 12-6-2023
Horloge

De NBA heeft eind 2022 een geactualiseerde versie van Standaard 4400 uitgebracht. Aanleiding hiervoor vormt de gewijzigde internationale standaard ISRS 4400. In de nieuwe Standaard 4400 is een aantal Nederlandse aanvullingen aangebracht op de internationale standaard.

De ingangsdatum van de nieuwe Standaard 4400 is 1 januari 2024. Subsidieregelingen en accountantsprotocollen worden door de NBA aangepast op de herziene Standaard 4400. Voor 2023 is de huidige Standaard 4400N verplicht voor accountants. Het is wel toegestaan om de herziene standaard vrijwillig toe te passen in 2023. Hiermee wordt namelijk indirect ook voldaan aan de vereisten van Standaard 4400N.

Deze geactualiseerde praktijkhandreiking is van toepassing op de nieuwe Standaard 4400 maar kan ook worden toegepast wanneer Standaard 4400N nog mag worden gebruikt.


Terug naar de praktijkhandreiking Standaard 4400