Thuis in uw branche

Vernieuwde SRA-Handboek Kwaliteit nu actiegericht en interactief

  • Publicatiedatum: 6-2-2022
Visie

Naast het bestaande SRA-Handboek Kwaliteit (5 varianten) wordt door SRA Vaktechniek gewerkt aan een set praktijkhandreikingen die gezamenlijk het SRA-Handboek Kwaliteit 2.0 gaan vormen.

Deze praktijkhandreikingen Kwaliteit zijn in een nieuw format opgesteld. Dit nieuwe format bevat een aantal actiegerichte en interactieve onderdelen.

Aangesloten bij de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA)

  • In de Plan-fase worden uitgangspunten beschreven die relevant zijn voor het door de accountantspraktijk te formuleren beleid.
  • De diverse processtappen worden in de Do-fase beschreven en in bijlagen schematisch uitgewerkt met als doel het proces inzichtelijk te maken.
  • De Check-fase beschrijft op basis van welke kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) voor proces en kwaliteit evaluatie plaats kan vinden.
  • De Act-fase beschrijft tot slot op welke wijze voornoemde evaluatie kan leiden tot aanpassing van bijvoorbeeld beleid en processen.

Actieve flowchart

De praktijkhandreikingen bevatten actieve procesbeschrijvingen uitgewerkt in flowcharts. Door te klikken op deze flowcharts wordt er automatisch een grotere opgemaakte PDF geopend van de betreffende flowchart.

Online stappenplan

De DO-fase van de flowchart, ofwel het stappenplan, is automatisch gekoppeld aan een online digitale flow op de SRA-website. Zo kunt u direct aan de slag.

Nu gepubliceerd

De eerste set praktijkhandreikingen is geüpdatet en in het nieuwe format gegoten. Dit zijn:

Te verwachten publicaties

In de nabije toekomst zijn er – als onderdeel van het SRA-Handboek Kwaliteit 2.0 – onder andere praktijkhandreikingen te verwachten met betrekking tot het afsluiten van dossiers, consultatie, opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling, dossierinspecties, klachten, schendingen en incidenten.

Het huidige SRA-Handboek Kwaliteit blijft de komende tijd bestaan en zal ook nog gewoon periodiek worden geactualiseerd.


Naar het SRA-Handboek Kwaliteit 2.0

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren