Thuis in uw branche

Fiscale kring 2016 afgesloten met seminar

  • Publicatiedatum: 19-12-2016

Afgelopen donderdag vond het Fiscale eindejaarsseminar plaats als vaste afsluiter van het jaarprogramma van de Fiscale kring. Ruim 400 leden van de Fiscale kringen kwamen naar het NBC in Nieuwegein waar Leo Stevens als bevlogen spreker de vermogensrendementsheffing aanstipte en de afschaffing van het pensioen in eigen beheer behandelde.

Het seminar werd geopend door drs. Jan Zweekhorst RB, bestuurslid en lid van de Fiscale Commissie van SRA. Hij keek terug op een jaar Fiscale Commissie, lobby, overleg en fiscaal Bureau Vaktechniek.

Zweekhorst 

Herstel de geloofwaardigheid van de belastingheffing

Prof. dr. Leo Stevens deed vervolgens een boekje open over de mogelijkheden om knelpunten in de belastingheffing op te lossen en de bepalingen die de geloofwaardigheid van de heffing ondermijnen te elimineren. ''Een belangrijke is de afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Dat gaat nu in 2017 dan ook echt van start. Hiermee wordt een papieren constructie opgeheven.''

Ook kaartte Leo aan dat er een behoorlijk verschil is in fiscale mogelijkheden tussen ondernemers/rechtspersonen. ''Denk aan een zzp'er die met allerlei fiscale regelingen zoals de zelfstandigenaftrek in een gunstige (lagere) inkomensschaal belandt en daarmee allerlei andere voordelen geniet zoals huurtoeslag. Iemand in loondienst met hetzelfde inkomen geniet deze voordelen niet en wordt dus benadeeld. Laat daarom de regelingen die horen bij fiscale eenheden waar mogelijk los.''

Een ander heikel punt dat Leo aanstipte is de vermogensrendementsheffing. ''Mensen moeten over iets betalen dat ze niet krijgen. Dat kun je niet verkopen aan de mensen.'' Ook het nieuwe voorstel vindt Leo niets. Hij stelt voor om naar een structurele oplossing te zoeken en in de tussentijd de 4% regeling zoals deze was te handhaven maar wel voor die periode de belastingvrije voet te verhogen.

Stevens

Fiscale wetswijzigingen

Mr. Hans Zwagemaker zette daarna alle wijzigingen per 1 januari 2017 weer helder op een rij. Op de hem kenmerkende wijze zette hij enkele van de op Prinsjesdag aangekondigde wetsvoorstellen uiteen.

Hij begon met een uiteenzetting van de begroting 2017. De inkomsten uit directe en indirecte belastingen is in de begroting inmiddels nagenoeg gelijk. Dat komt met name de inschatting over de opbrengst afkoop pensioen. Vervolgens ging hij in op alle wijzigingen rondom de eigen woning en de schenkingsvrijstelling. Daarbij is met name aandacht voor het huwelijksgoederenregime. Hij legde de knelpunten met wat voorbeelden haarfijn uit.

Wat betreft box 3 en het verhogen van het tarief gaf hij een doorkijkje naar rendementen op beleggen en kwam hij dan ook bij de aanpassingen voor VBI en APV. Hij sloot af met uitfasering pensioen eigen beheer en ook daar gaat het natuurlijk over de partner van de DGA. Zeer beknopt gaf hij de opties voor de DGA met een pensioen in eigen beheer weer. Van niets doen tot afkopen! 

Zwagemaker 

Winterborrel op de informatiemarkt

Na afloop was er gelegenheid om met elkaar kennis te delen, nader met elkaar kennis te maken en het fiscale kringen jaar gezamenlijk af te sluiten onder het genot van een hapje en een drankje. De ruim 400 deelnemers beoordeelden deze dag met een 8,5 gemiddeld.

Fiscale kring 2017

Zoals Hans Zwagemaker tijdens het eindejaarsseminar benoemde zijn er ook dit jaar weer vele Fiscale wetswijzigingen. Daarom is er tijdens de Fiscale Kring 2017 volop aandacht voor onder meer de volgende onderwerpen: de vereenvoudigde teruggaafregeling btw op oninbare vorderingen, de innovatiefaciliteiten, het nieuwe huwelijksvermogensrecht, het nieuwe begrip bouwterrein in de btw en uiteraard pensioen in eigen beheer.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren