Thuis in uw branche

Verslag SRA-Nieuwjaarsreceptie '2019 in Zicht'

Presentatie SRA-rapport 'De verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'

  • Publicatiedatum: 18-1-2019

Jacco Vonhof en Paul Dinkgreve
MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof en Paul Dinkgreve, voorzitter van SRA

'Opvallend dat de kredietwaardigheid van het mkb sterk is verbeterd'

Jacco Vonhof benadrukte het belang van het mkb en het ziet het als zijn rol om het mkb met een sterke agenda beter op de kaart te zetten. ''Velen weten niet dat 99 procent van alle bedrijven klein of middelgroot is en al die bedrijven goed zijn voor zo'n 4,5 miljoen banen in ons land. En van die mkb-ondernemers doen de meesten gewoon zaken in Nederland.''

Een belangrijk onderwerp voor het mkb is al jaren de loondoorbetaling bij ziekte. Vlak voor kerst heeft MKB-Nederland bereikt dat die voor ondernemers makkelijker en goedkoper wordt.

Ook voor dit jaar staan er veel belangrijke onderwerpen op de mkb-agenda. ''Het WKR-dossier heeft aandacht nodig, veel kostenposten lopen verplicht via deze regeling. Als die eruit gaan, blijft er veel meer over voor de werknemer.'' Financiering blijft ook nog steeds een probleem voor veel mkb-bedrijven, geeft Vonhof aan. "Daarom was ik ook blij verrast te zien in het SRA-rapport dat de kredietwaardigheid van de mkb-ondernemer is verbeterd. Juist die enorme database waar SRA over beschikt is ook voor ons van groot belang, wij hebben die gegevens keihard nodig. Data helpen ons om duidelijk te maken hoe de wereld in elkaar steekt.''

Jacco Vonhof

Het uitblijven van het pensioenakkoord is een heikel thema voor het mkb. ''Er lagen prima nieuwe afspraken. Het is belangrijk om het stelsel nu goed toekomstbestendig te maken.'' Brexit kan ook voor het mkb enorme gevolgen hebben. ''Stel dat de groei hierdoor bijvoorbeeld jaarlijks met een 0,5% afneemt voor het mkb, dat is enorm. Dan is er nog de WAB, de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die tijdelijk werk duurder maakt. Maar voor veel ondernemers, zoals een agrariër of campingeigenaar, is een tijdelijk contract geen keuze, maar inherent aan het werk.''

Vonhof zou graag zien dat de wig wordt aangepakt. Door de wig gaat een flink deel van de loonkosten naar de overheid in plaats van naar de werknemers zelf. Werknemers zouden netto meer moeten overhouden van hun brutoloon. Dat werkt ook  motiverend voor mensen om meer te gaan werken. En die ruimte in de arbeidscapaciteit heeft het mkb hard nodig.

Vonhof rondde af: ''MKB-Nederland is een vereniging van verenigingen en is blij met SRA als lid.''

De belangrijkste onderzoeksresultaten

Paul Dinkgreve presenteerde de belangrijkste resultaten uit het SRA BiZ-rapport. Samenvattend: ondernemers in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf gaan ervan uit dat de omzet en de winst in 2019 verder zullen toenemen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

Paul Dinkgreve

De groei gaat echter ook gepaard met een steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt. Dit wordt in alle branches gevoeld en zet de productiviteit en winstgevendheid onder druk. Volgens experts is het daarom hard nodig om te innoveren en te verduurzamen, ook als het gaat om personeel. Dinkgreve: ''En omdat de kredietwaardigheid sterk is verbeterd, kunnen ondernemers die ruimte gebruiken om nu de nodige investeringen te doen. Om zo ook op de lange termijn te overleven.''

Denk als mkb ook eens aan venture capitals als financieringsmogelijkheid

Coos Santing, policy advisor bij het ministerie EZK, gaf een kijkje in de keuken van venture capitals en andere financieringsmogelijkheden. ''Momenteel is er nog een positief beeld over de economie maar er zijn al winstwaarschuwingen. Voor het mkb is het belangrijk dat ze meegaan in transitie in verduurzaming, digitalisering en internationalisering. Dit vraagt echter om extra financiering. Een bank kijkt bij een krediet naar de zekerheden. Een durfinvesteerder naar groeipotentieel en is daarmee zeer geschikt voor startups en innovatieve bedrijven.''

Coos Santing

Vormen van risicokapitaal zijn crowdfunding, business angels, venture capital, private equity en de beurs. Maar er zijn ook tussenvormen zoals achtergestelde leningen of converteerbare leningen, geeft Santing aan. ''Zeker de venture capitals zien we in Nederland steeds meer. Adviseurs en accountants kunnen ondernemers goed helpen in het veranderende financieringslandschap. Kijk daarom eens naar vormen van risicokapitaal als venture capital en business angel-financiering. En voor ondernemers die geen eigendom willen afstaan kijk ook eens naar van aanbieders van achtergestelde leningen.''

Meer informatie