Thuis in uw branche

Vragen aan Belastingdienst over opgaaf UBD bij btw-verlegd

  • Publicatiedatum: 2-2-2024
Rekenmachine

SRA heeft samen met RB, NBA en NOAB vragen gesteld aan de Belastingdienst over de opgaaf UBD bij btw-verlegd situaties. De koepelorganisaties hopen hiermee meer duidelijkheid te krijgen over vragen die bij leden spelen over mogelijk uitstel van de opgaaf UBD 2023 en de opgaaf UBD 2022 voor btw-verlegd situaties.

Opgaaf UBD bij btw-verlegd

In 2023 bestond onduidelijkheid over de opgaaf UBD (Opgaaf Uitbetaling bedragen aan derden) in situaties waarin een natuurlijk persoon in 2022 werkzaamheden verricht had en daarvoor een factuur met btw-verlegd uitreikte (hierna: btw-verlegd situaties). Uit overleggen tussen de koepelorganisaties en de Belastingdienst is destijds niet duidelijk geworden dat voor de zogenaamde btw-verlegd situaties een opgaaf UBD gedaan moest worden. Pas uit recente uitingen van de Belastingdienst in de vragen en antwoorden over de opgaaf UBD en in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 kon worden opgemaakt dat de Belastingdienst van mening is dat toch een opgaaf UBD gedaan moet worden.

Tip! In de praktijkhandreiking Opgaaf Uitbetaling bedragen aan derden (UBD) wordt nader ingegaan op de opgaaf UBD en de veel gestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp. Paragraaf 2.2 en paragraaf 3.8 gaan over de opgaaf UBD in btw-verlegd situaties.

Opgaaf UBD 2023

De opgaaf UBD 2023 had uiterlijk 31 januari 2024 gedaan moeten zijn. Gebleken is echter dat niet bij iedereen op tijd bekend was dat ook voor de btw-verlegd situaties een opgaaf UBD 2023 gedaan moest worden. Om die reden hebben SRA, RB, NBA en NOAB de Belastingdienst deze week gevraagd om soepel om te gaan met een uitstel voor de opgaaf UBD 2023 in btw-verlegd situaties.

Opgaaf UBD 2022

Voor de btw-verlegd situaties zal, naar wij aannemen, in veel gevallen geen opgaaf UBD 2022 gedaan zijn. Deze opgaaf had uiterlijk 31 januari 2023 (en bij uitstel uiterlijk begin april 2023) ingediend moeten zijn. In 2023 was echter voor velen nog niet duidelijk, dat volgens de Belastingdienst voor btw-verlegd situaties een opgaaf UBD gedaan moest worden. In de uitingen van de Belastingdienst uit die periode is ook niets te vinden dat er expliciet op wijst dat de Belastingdienst die mening had. Om die reden hebben SRA en ook de andere koepels de Belastingdienst deze week gevraagd hoe moet worden omgegaan met situaties waarin in 2023 geen opgaaf UBD 2022 voor btw-verlegd situaties is gedaan.

Vervolg

Wij hopen op een soepele houding van de Belastingdienst bij verzoeken om uitstel voor de opgaaf UBD 2023 in btw-verlegd situaties en op een positieve omgang van de Belastingdienst met situaties waarin in 2023 geen opgaaf UBD 2022 voor btw-verlegd situaties is gedaan. Zodra wij reactie hebben van de Belastingdienst, zullen wij dit via de bekende kanalen (dagelijkse nieuwsbrief en website) met u communiceren.