Thuis in uw branche

Wat doen de ontwikkelingen in 2023 met uw winst- en omzetcijfers?

  • Publicatiedatum: 6-5-2024

In 2022 kwam er een abrupt einde aan een stijgende trend voor de gemiddelde winstontwikkeling voor het mkb-accountantskantoor. De gemiddelde omzetgroei vlakte in 2022 wat af en de ontwikkeling in kosten steeg sterk. Dit bleek uit de SRA-Kantorenbenchmark van afgelopen jaar. 

Grafiek benchmark

Sterke kostenstijging bepalend

De gemiddelde omzetgroei bij de deelnemende kantoren in 2022 ten opzichte van 2021 was nog steeds 7,5%. Bij nagenoeg alle takken van sport binnen de accountancy nam de gemiddelde bruto-omzet toe. Het resultaat van die omzetstijging werd echter tenietgedaan door een stijging van de totale kosten van gemiddeld 8,6%. 

Grafiek benchmark 

Werkt forse salarisstijging 2023 door in de winst?

Uit het Salarisonderzoek, naast de Kantorenbenchmark ook een van de SRA-Benchmarkonderzoeken, blijkt dat SRA-kantoren voor 2023 aan hun personeel een gemiddelde collectieve salarisverhoging van 4,6% hebben toegekend. Op individueel niveau is gemiddeld 4,23% verstrekt. Wat het effect van onder meer deze forse salarisverhoging is, zal naar voren komen in de SRA-Kantorenbenchmark 2024. Dit benchmarkonderzoek geeft SRA-kantoren inzicht in de prestaties van hun kantoor voor 2023 ten opzichte van kantoren van gelijke omvang en met een vergelijkbare praktijk.

Wat zijn uw kantoorresultaten?

In de Kantorenbenchmark 2024 worden tal van cijfers over 2023 uitgevraagd, denk aan de gemiddelde gerealiseerde productie en de gemiddelde omzet per activiteit, de gemiddelde omzet per medewerker, het gemiddelde uurtarief en de behaalde gemiddelde productiviteit en het daadwerkelijk gerealiseerde gemiddelde inkomen per vennoot. Maar ook diverse financiële kengetallen, zoals de debiteurentermijn.

De Kantorenbenchmark geeft u inzicht in de onderdelen waarop uw kantoor afwijkt van de referentiegroep en daarmee in de aandachtspunten voor uw kantoor: het zijn waardevolle handvatten bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering van uw kantoor.

Met het Benchmarkdashboard kunt u bovendien zelf – naast rapportages en analyses – trendanalyses maken, waardoor u nog beter de ontwikkelingen van uw kantoor kunt monitoren en bijsturen. 

Ook deelnemen?

Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden voor de Kantorenbenchmark 2024? Kijk dan op onze website of neem contact op met Tony van Oorschot van het team Benchmarkonderzoeken via onderzoeken@sra.nl.