Thuis in uw branche

Wet uniform loonbegrip per 2013 in werking

  • Publicatiedatum: 14-2-2012

De Wet uniformering loonbegrip treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Dat is officieel bekendgemaakt door plaatsing van een besluit van staatssecretaris Weekers van Financiën in het Staatsblad.

De in de wet opgenomen wijzigingen in de loon- en inkomstenbelasting vinden pas plaats nadat de ingevolge het Belastingplan 2012 per 1 januari 2013 in de loon- en inkomstenbelasting aan te brengen wijzigingen hebben plaatsgevonden. Dit heeft te maken met het feit dat bij de formulering van de laatstgenoemde wijzigingen is uitgegaan van de wetteksten zoals deze op dit moment – zonder de in de Wet uniformering loonbegrip opgenomen wijzigingen – luiden.

Download
Besluit van 6 februari 2012 tot inwerkingtreding van de Wet uniformering loonbegrip

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren