Thuis in uw branche

Wijzigingen van de nieuwe Wwft op hoofdlijnen

  • Publicatiedatum: 29-1-2019

EuroDeze update is, in opdracht van de commissie Vaktechniek, uitgevoerd door drs. Henk Kats RA van SRA-Bureau Vaktechniek, Mr. Bas Martens (Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation/compliance-initiatief Advius) en Mr. Suzanne Hendrickx (SHE Legal/compliance-initiatief Advius).

Uitgangspunten zijn niet gewijzigd

Bij toepassing van de Wwft geldt nog steeds het uitgangspunt dat niet de norm, maar het doel de te treffen maatregelen bepaalt. Dat wil zeggen dat niet het niet gaat om het vervaardigen van allerlei checklists. Wel dat kantoren nadenken over de wijze waarop zij passende maatregelen ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme kunnen implementeren. Het op juiste wijze invulling geven aan de verplichtingen van de Wwft, blijft voor u als accountantskantoor de voornaamste uitdaging.

Doel van de praktijkhandreiking

Het doel van de wetgeving – het terugdringen van witwassen en het voorkomen van terrorismefinanciering – is niet gewijzigd. Daarentegen is de Wwft op een aantal punten wel sterk gewijzigd. In de wetgeving wordt echter niet overal concreet aangegeven wat de gevolgen van deze wijzigingen zijn en tot welke acties dit voor u naar verwachting dient te leiden.

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur december 2018

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur