Thuis in uw branche

Branchespecialisatie als antwoord op omzetdaling

SRA-Recessiemonitor 2012

  • Publicatiedatum: 8-10-2012

SRA monitort twee keer per jaar de gevolgen van de economische recessie bij de aangesloten accountantskantoren. Uit de nieuwste monitor van eind september blijkt dat ruim een vijfde (23%) van de accountantskantoren te kampen heeft met een omzetdaling. In februari van dit jaar was dat nog 14%. Het antwoord van de SRA-kantoren hierop is drieledig: snijden in kosten (42%), investeren in ICT (68%) en specialiseren op het gebied van branches (22%).

Deze branchespecialisatie neemt vanaf januari 2013 een grote vlucht met de lancering van SRA Branche in Zicht. SRA-accountantskantoren kunnen – door de onderlinge vergelijking van tienduizenden actuele jaarrekeningen –  financiële bedrijfsgegevens van ondernemers afzetten tegen de branchegemiddelden.


Potentie SRA Branche in Zicht: 50% van het mkb

Vijf SRA-kantoren hebben inmiddels een pilot afgerond. De technische werking, het uploaden van jaarrekeningen, blijkt een succes. De komende drie maanden wordt het platform gevuld met duizenden jaarrekeningen, waarna deze vanaf januari 2013 wordt opengesteld voor alle SRA-kantoren. De rapportages onderscheiden zich doordat in één oogopslag inzichtelijk wordt hoe de onderneming financieel gezien scoort ten opzichte van branchegenoten.

Uniek is dat de cijfers heel actueel zijn, in tegenstelling tot andere brancheonderzoeken die vooral terugkijken op het verleden. De ondernemer krijgt inzicht in de acties die hij per direct moet inzetten om beter te presteren. Naast algemene kengetallen zoals omzet en winstmarges, gaan de rapportages ook in op specifieke onderdelen zoals personeels- en huisvestingskosten. De benchmark heeft een ongekende potentie: meer dan 50% van het mkb is immers klant bij een SRA-kantoor.


Nadruk op vernieuwing

Hoewel kantoren wel het besef hebben dat zij moeten vernieuwen en daarvoor ook getalenteerd personeel in huis moeten hebben, worden zij ingehaald door pittige marktomstandigheden. Ruim een kwart (26%) van de kantoren gaat personeel ontslaan. Dat is een behoorlijke stijging ten opzichte van de resultaten van februari 2012. Toen gaf ruim 17% van de kantoren aan gedwongen afscheid van werknemers te moeten nemen.

Punt van zorg blijft ook het betalingsgedrag van cliënten. Ruim 48% van de kantoren heeft hier veel last van en 85% gaat debiteuren strakker bewaken. Aan de andere kant staat het verbeteren van interne werkprocessen onverminderd hoog op de agenda (71%), net zoals het investeren in een up-to-date ICT-omgeving (‘Het werk gaat sneller door automatisering’, aldus een van de deelnemers) en het ontwikkelen van nieuwe diensten (53,4%). SRA-accountantskantoren doen er dus veel aan om innovatief te blijven om zo toegevoegde waarde aan de cliënten te kunnen bieden. SRA Branche in Zicht getuigt hiervan.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren