Thuis in uw branche

Kleine daling in omzet SRA-kantoren

Uitkomsten SRA-benchmarkonderzoek over 2012

  • Publicatiedatum: 23-9-2013

De accountancymarkt is sterk in beweging. Traditionele diensten lijken vanwege efficiencyslagen steeds meer een ‘basisproduct’ te worden. Kantoren moeten de ontstane ruimte vanwege hun bestaansrecht noodzakelijkerwijs invullen met andere, nieuwe vormen van dienstverlening om meer toegevoegde waarde leveren aan de klanten. De SRA Benchmark 2012 laat deze trend heel duidelijk zien.

De SRA-kantoren hadden in 2012 ten opzichte van het jaar daarvoor te maken met een lichte daling in de netto-omzet: 1 à 2 procent. De omzetdaling betrof zowel de controle (-1%) als de samenstel- en beoordelingspraktijk (gemiddeld -4%). De omzet uit ‘advisering anders dan fiscaal’ steeg daarentegen fors: +5% als het gaat om advisering accountancy (veelal bedrijfseconomische advisering) en +17% bij overige advisering zoals corporate finance of juridisch advies. De adviesomzet groeide te weinig om het verlies in de traditionele diensten in zijn geheel te compenseren. Opvallend is overigens wel dat de adviesdiensten bij de SRA-kantoren sterker groeiden dan die bij de Top30 van accountantskantoren.


Winstgevendheid onder druk

Veel kantoren zijn bezig met het efficiënter maken van de processen rondom de traditionele diensten. Mede door een daling van het aantal fte met 3% zien we de gemiddelde omzet per fte licht stijgen met 2%. Ondanks de fte-daling stijgen de loonkosten met 3%. Dit resulteert in een lagere brutomarge (omzet minus loonkosten) per fte van 0,5%. Kantoren lijken nog niet in staat om de efficiency te vertalen naar een substantiële daling van de personeelskosten. Dit alles heeft (naast de aanhoudende recessie en het verlies van klanten) als effect dat de nettowinst voor belasting afneemt met 7%.

Het SRA-bestuur verwacht voor 2013 dat de SRA-kantoren in navolging van de Top 30 accountantskantoren nog verder zullen inzetten op het efficiënter maken van processen en het beheersen van loonkosten. Voor 2013 en 2014 verwacht SRA een substantiële daling van het aantal fte. Daarnaast zullen kantoren versoberingen doorvoeren binnen de arbeidsvoorwaarden.


Kansen

De accountancymarkt bevindt zich in een transitiefase die de omzet en -nóg sterker- de winst raakt. Een snellere omschakeling naar nieuwe verdienmodellen en diensten is noodzakelijk. Het SRA-bestuur ziet dat kantoren nog steeds moeite hebben met dit veranderingsproces. Kantoren reageren (te) traag en zien te weinig in dat er écht structureel iets moet veranderen. In de interne organisatie én in het productenaanbod.

SRA heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in nieuwe kansen, met diensten als Rating en BIZ. De kantoren hebben echter moeite met het (door)ontwikkelen en internaliseren van bestaande en nieuwe (advies)diensten in de dagelijkse werkzaamheden, noodzakelijk én van belang om potentiële kansen te verzilveren. Vandaar dat het SRA-bestuur dit najaar juist deze kansen nogmaals prominent bij de SRA-kantoren op de agenda zet.


Meer informatie

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren