Thuis in uw branche

Lichte toename omzet bij SRA-kantoren

Uitkomsten SRA-benchmarkonderzoek over 2011

  • Publicatiedatum: 3-10-2012

Ondanks de aanhoudende recessie in 2011 weten de meeste SRA-kantoren hun netto-omzet ten opzichte van 2010 gemiddeld licht te verbeteren, zo blijkt uit het SRA-benchmarkonderzoek over 2011. De netto-omzet van de deelnemende kantoren aan het onderzoek laat een gemiddelde stijging van 1 à 2% zien.

Opvallende details zijn de sterke omzettoename (12%!) in euro’s uit controleopdrachten bij de kleinere kantoren (1-25 fte), en de omzetstijging van advisering accountancy bij de grotere en middelgrote (resp. 9% en 8%) kantoren.

De omzet uit samenstel- & beoordelingswerkzaamheden daalde verder met gemiddeld 1%. Alleen bij de kleinere kantoren is hier nog een toename te zien. In het middensegment (kantoren met 25-150 fte) valt op dat de omzet van de fiscale advisering steeg met 5% ten opzichte van een vrijwel gelijke daling van de fiscale aangiftepraktijk.

De gemiddelde omzetcijfers worden bevestigd in het beeld van de declarabele uren: het aantal declarabele uren van de assistent-accountant nam verder af ten opzichte van 2010 terwijl dat aantal van de belastingadviseur met gemiddeld 4% toenam. De uurtarieven namen zowel in de accountants- als de fiscale praktijk gemiddeld genomen toe met 3% ten opzichte van 2010. De recessie blijkt in 2011 nadrukkelijke gevolgen te hebben voor de menskant:  Het gemiddelde aantal fte per kantoor daalde. In 2010 bleef het aantal fte gemiddeld nog gelijk. De productiviteit binnen accountancy en fiscaliteit liep over de hele linie terug. Deze afname werd ruim gecompenseerd door de tariefstijging.

Opvallende zaken

Ander opvallend aspect uit het SRA-benchmarkonderzoek is het feit dat naarmate de omvang van een kantoor toeneemt (in vestigingen en fte), de winstmarge veelal afnam. De in 2009 ingezette trend van winstdaling bij de kantoren vanaf 50 fte, lijkt in 2011 te zijn gekeerd door omzetstabilisatie en de nodige kostenbesparingen. Opvallend is ook dat de gemiddelde debiteurentermijn toenam met 4% tot bijna 10 weken. Door overnames steeg de post immateriële activa alleen verder bij de kantoren met 50-150 fte. Bij de andere kantoren is deze post door afschrijvingen gedaald. Ook opvallend is de afname van de materiële vaste activa in het middensegment (50-150 fte). De afname van het investeringsniveau is hier het duidelijkste waar te nemen.

Gematigd positief

Nieuw in het benchmarkonderzoek over 2011 is een aantal aanvullende vragen over vaste prijsafspraken en focus op adviesgebieden (in het kader van nieuwe businessmodellen), de verwachtingen voor exploitatie over 2012, en beleidsplannen voor en visie op de toekomst. Het merendeel van de deelnemende SRA-kantoren blijft gematigd positief over de toekomst. Voor het lopende boekjaar verwacht circa 22% van de deelnemers een stijging van de omzet met 5% of meer. Zo’n 60% van de kantoren verwacht ongeveer op dezelfde omzet uit te komen.

Kijkend naar de toekomst heeft ongeveer de helft van de kantoren een beleidsplan opgesteld, waarbij de focus wordt gelegd op omzetgroei en advisering. Kleinere kantoren willen meer een strategische gesprekspartner zijn, terwijl grotere kantoren meer de nadruk willen leggen op pensioen- en arbeidsrechtelijke advisering. De resultaten maken duidelijk dat vooral de grotere kantoren een full service concept willen bieden, terwijl de kleinere kantoren kiezen voor focus op de (traditionele) core business. De meerderheid van de kantoren kiest daarbij voor online dienstverlening.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren