Thuis in uw branche

Sterkte stijging winst en eigen vermogen Horecasector

Cijfers Branches in Zicht geven eerste echte beeld over 2014

  • Publicatiedatum: 15-5-2015

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf zit in de lift: de omzet van ondernemingen groeide in 2014 gemiddeld met 4% terwijl de gemiddelde winstontwikkeling met 32% opliep in vergelijking met 2013. Bedrijven in de grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) en de noordelijke provincies deden het wat omzet betreft beter dan de rest van Nederland. Grotere ondernemingen (met een omzet van meer dan 10 miljoen) zagen de omzet relatief vaak afnemen, de winst daarentegen meer toenemen. Kostenbesparingen zijn met name de oorzaak voor de gemiddelde plus in het mkb. Dit blijkt uit onderzoek van SRA, een netwerk van 370 grote en kleine accountantskantoren dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft.

logo_BiZ2015_SmallDe significante verbetering van omzet- en resultaatontwikkeling in het mkb over 2014 is herleid uit harde, gedetailleerde cijfers, gebaseerd op de jaarrekeningenverzameling van SRA-kantoren in de unieke benchmarkdatabase Branche in Zicht. Op geanonimiseerd jaarrekeningpostniveau kunnen cijfers worden vergeleken, waardoor meer data beschikbaar is dan die waarover bijvoorbeeld banken, het CBS of de kamer van Koophandel kunnen beschikken. Het beeld over 2014 is dus geen prognose, maar een eerste echte 'foto' die een reëel inzicht in ondernemingen, branches, verschillende regio's en het hele mkb van Nederland geeft. Branche-experts en branchepanels geven vervolgens duiding aan de cijfers.

Trendbreuk

Ondanks het feit dat het winstherstel grotendeels te danken is aan beheersmaatregelen, zijn de cijfers een opsteker voor het hele mkb. Vergeleken met vorige jaren is sprake van een echte trendbreuk. De cijfers laten zien dat 57% van de ondernemingen in staat is geweest om de omzet op gelijk niveau te houden dan wel te laten groeien, en dat bij 66% van ondernemingen de winsten ook weer stijgen. Wel zijn grote verschillen te zien tussen branches: industrie en logistiek doen het heel goed, maar automotive, detailhandel en bouw blijven relatief gezien achter.

Horeca

Na een krimp in 2013 heeft de Nederlandse horecabranche vorig jaar weer groei laten zien. Ruim de helft van de 30.000 horecabedrijven wist in 2014 de weg omhoog weer te vinden, vooral vanwege een toename van het aantal afgerekende consumpties en hotelovernachtingen. Prijsstijgingen speelden hierin slechts een beperkte rol. Ondernemers zijn over het algemeen positiever gestemd. Het grootste deel van hen voorziet geen afname van de investeringen en de werkgelegenheid in de branche.

Gemiddelde prestatie

De horecasector presteert ongeveer in lijn met de rest van het mkb. De netto-omzet en de brutomarge lieten een stijging van ongeveer 4% zien ten opzichte van 2013. Verder viel op dat vooral de kortlopende schulden (-6,8%) werden afgebouwd. Binnen de horeca liet ruim 64% van de ondernemers een gelijkblijvende of hogere omzet zien. In veruit de meeste gevallen ging het om een bescheiden toename van minder dan 10%. Ook bij de bedrijven met een omzetdaling ging het over het algemeen om een beperkte verandering.

Eigen vermogen

Bij de winstontwikkeling was het plaatje anders: bij bijna de helft van de bedrijven die de winst zagen stijgen, ging het om een toename van minimaal 50%. Opvallend was verder de stijging van het eigen vermogen (+25,9%). Dit was de sterkste toename van alle sectoren en veel groter dan het gemiddelde in het mkb (+7,2%). Daarbij daalden de kortlopende schulden relatief sterk: -6,8%, versus een gemiddelde daling van 1,1% in het mkb.

Perspectieven

Ondanks het herstel in de sector, maakt Koninklijke Horeca Nederland zich nog zorgen over de horecabedrijven die in 2014 achterbleven, vooral buiten de grote steden. Lastenverlichting en een grotere innovatiekracht zijn volgens de branchevereniging nodig om de sector echt uit het dal te trekken.

logo-SRA-BiZBranche in Zicht

Voor specialistische kennis over eigen branche en bedrijf én unieke brancherapportages die gebaseerd zijn op de meest actuele en betrouwbare cijfers, trends en ontwikkelingen ontwikkelde SRA voor ondernemers Branche in Zicht. SRA is het grootste netwerk van accountants en adviseurs in Nederland (370 kantoren) dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft. De database van Branche in Zicht verenigt alle jaarrekeningen van al die mkb-bedrijven. De getallen uit de database, aangevuld met kennis van experts uit de eigen branche, geven ondernemers een uitgelezen kans om de positie van hun eigen bedrijf te verbeteren.

Bekijk het rapport


Meer informatie

Branches in Zicht: www.sra.nl/biz2015
SRA en SRA-kantoren: www.sra.nl/

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren