Thuis in uw branche

Buiten traditionele kaders denken en op zoek naar authenticiteit

Trendwijzer Horeca: Innovatief ondernemerschap noodzakelijk

  • Publicatiedatum: 11-4-2014

Ondanks een veel belovende start van 2014 en een koers op een half procent omzetgroei voor de branche in 2014, blijft het flink aanpakken voor horecaondernemers. Van een vanzelfsprekend rendementsherstel is ondanks stijgend consumentenvertrouwen en de zachte, zonnige winter geen sprake. Ondernemers in de horeca zullen buiten de traditionele kaders moeten denken, hun processen efficiënter moeten maken én zeer kritisch moeten kijken naar de kosten.

Vandaag verschijnt de Trendwijzer Horeca, gebaseerd op datacijfers van Branche in Zicht en input van branche-experts. De Trendwijzer is, samen met de factsheet en de brancherapportage Horeca, een prima tool om ondernemers in de Horeca toegevoegde waarde te bieden. De benchmark bepaalt waar horecaondernemers ten opzichte van hun concullega staan en geeft handvatten om verbetering in die positie aan te brengen. Daarnaast biedt de Trendwijzer op basis van de cijfers kansen en bedreigingen, en de laatste trends & ontwikkelingen in kaart waarmee ondernemers in de horeca hun voordeel kunnen doen.

Magere resultaten

De horecabranche -van (eet)cafés, hotels, restaurants tot discotheken- sloot 2013 af met een volumekrimp van 1,4%. Vooral discotheken en cafés (waaronder ook ijssalons, snackbars en fastfood) hadden het gedurende het hele jaar zwaar. De afzetdaling van -9% werd voor een goed deel gecompenseerd door hogere prijzen (+3,6%). Hotels, restaurants en cafetaria’s zagen hun verkopen in het tweede deel van 2013 weer stijgen. Dat gold ook voor de omzet van hotels, die de forse dip van 2009 weer te boven komen. Naast consumentengedrag en ‘het weer’, zijn ook de gestegen inkoopprijzen van grondstoffen en energie én de toegenomen concurrentie van branchevreemde aanbieders debet aan de magere resultaten.

Lean & mean

Aangezien consumentengedrag en het weer geen factoren zijn die horecaondernemers zelf kunnen beïnvloeden, zullen zij op andere vlakken de handen uit de mouwen moeten steken. Gegeven de druk op de omzet is een kritische blik op de kosten van groot belang. Het terugdringen van bijvoorbeeld energieverbruik is een efficiënte en vaak ook snelle manier om de kosten te drukken. Led-verlichting biedt kansen. Nieuwe technologieën maken bovendien efficiëntere processen mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop, planning, betaling en reservering. Menu’s in de vorm van touchscreens zorgen bijvoorbeeld voor snelheid in klantafhandeling en besparing op personeelskosten.

Bewust en verantwoord

Buiten traditionele kaders denken en inspelen op ontwikkelingen bieden ondernemers bovendien legio kansen. De huidige gezondheidstrends en maatschappelijke aandacht voor obesitas hebben weerslag op de branche. Horecaondernemers kunnen met innovatieve concepten die beleving, gemak en gezond eten combineren, inspelen op de nieuwe consument die zoekt naar authenticiteit, en bewust en verantwoord wil genieten. Verse en eerlijke producten, steeds vaker ook streekgebonden, krijgen meer aandacht. Een specifieke doelgroepbenadering of het inrichten van horecagelegenheden op bijzondere locaties blijkt succesvol.

Versnippering

Naar verwachting zal het aantal combinaties van horeca- en andere activiteiten verder toenemen. Tankstations hebben bijvoorbeeld al een behoorlijk horeca-aanbod en die trend zien we ook in de detailhandel. Door deze branchevervaging zal het aantal (semi-) horecaondernemingen dan ook flink groeien. Wil een ondernemer in dit concurrentiegeweld zich kunnen onderscheiden, dan is een sterk horecaconcept die zich veelal richten op nichemarkten van belang. Storytelling, het verleiden en binden van mensen met verhalen en beelden is daarvoor een krachtig middel, ook in combinatie met sociale media. Persoonlijke interactie met gasten versterkt vervolgens het verhaal rond de onderneming, evenals de gunfactor. Onmisbare facetten in een versnipperende sector.

Waar beginnen?

Om kansen om te zetten in winst, is het van belang dat horecaondernemers hun bedrijf goed positioneren en weten waar zij staan ten opzichte van de concurrent. Via een benchmark kunnen ondernemers bijvoorbeeld brutowinstmarges of personeelskosten vergelijken; ten opzichte van de hele branche en ten opzichte van een concurrent. Voor specialistische kennis over eigen branche en bedrijf en unieke brancherapportages, gebaseerd op de meest actuele, betrouwbare cijfers en trends kunnen ondernemers terecht bij een van de 370 SRA-kantoren. SRA is het grootste netwerk van accountants en adviseurs in Nederland dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft. De database van Branche in Zicht verenigt alle jaarrekeningen van al die mkb-bedrijven. De cijfers uit de database, aangevuld met kennis van experts uit de horecabranche, geven ondernemers een uitgelezen kans om de positie van hun eigen bedrijf te verbeteren.

Meer informatie

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren