Thuis in uw branche

226 Effecten

Deze Richtlijn 226 (aangepast 2019) vervangt Richtlijn 226 (aangepast 2012) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.