Thuis in uw branche

Onroerendezaakrechtspersonen

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 21-11-2022

De verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken, van daarop gevestigde beperkte rechten alsmede van de economische eigendom is ingevolge artikel 2 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 (hierna: Wet BVR) een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting. Ook de verkrijging van aandelen in een onroerendzaakrechtspersoon is een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting (artikel 4 Wet BVR).

In deze praktijkhandreiking wordt op hoofdlijnen ingegaan op de wet. Wij besteden in deze praktijkhandleiding geen aandacht aan buitenlandse situaties. Vragen hierover kunt u uiteraard wel aan ons voorleggen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.