Thuis in uw branche

Onroerendezaakrechtspersonen

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 16-11-2016

De verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken, van daarop gevestigde beperkte rechten alsmede van de economische eigendom is ingevolge artikel 2 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 (hierna: Wet BVR) een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting.

Ook de verkrijging van aandelen in een onroerendzaakrechtspersoon is een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting (artikel 4 Wet BVR). Zonder deze bepaling zou het namelijk betrekkelijk eenvoudig zijn om de overdrachtsbelasting te ontgaan door onderbrenging van de onroerende zaken in een rechtspersoon tegen uitreiking van aandelen of lidmaatschapsrechten en vervolgens in plaats van de onroerende zaak de desbetreffende aandelen over te dragen aan een derde.

In deze praktijkhandreiking wordt op hoofdlijnen ingegaan op de regeling van artikel 4 Wet BRV.

Wij besteden in deze praktijkhandleiding geen aandacht aan buitenlandse situaties. Vragen hierover kunt u uiteraard wel aan ons voorleggen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren