Thuis in uw branche

Fraude en corruptie

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 27-7-2022

Fraude of corruptie? Welke beroepsregels gelden er voor de accountant? De accountant heeft in ieder geval de verantwoordelijkheid fraude en corruptie te signaleren.

In deze praktijkhandreiking komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Een overzicht en beknopte beschrijving van de relevantste beroepsregelgeving;
  • Een nadere uiteenzetting over de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de accountant gerelateerd aan het ontdekken van afwijkingen die het gevolg zijn van respectievelijk fraude, corruptie en/of witwassen;
  • Het stappenplan dat de accountant volgens de NV NOCLAR moet volgen als hij constateert dat wet- of regelgeving (mogelijk) niet wordt nageleefd.

Update 27 juli 2022: In de update van deze praktijkhandreiking is enige informatie opgenomen over de verplichting om bij wettelijke controleopdrachten met ingang van het verslagjaar 2022 (voor OOB’s: 2021) in de controleverklaring te rapporteren over geïdentificeerde frauderisico’s en de respons daarop.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.