Thuis in uw branche

Onafhankelijkheid

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 01-01-2016

Per 1 januari 2014 zijn de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) in werking getreden. Deze verordeningen vervangen de Verordening gedragscode (VGC) respectievelijk de Nadere voorschriften inzake de onafhankelijkheid (NVO).

Dit betekent dat binnen uw accountantspraktijk aandacht nodig is voor (vernieuwde) interne procedures en richtlijnen, training en voorlichting en – last but not least – eventueel gedrag dat aan de nieuwe bepalingen moet worden aangepast. In deze praktijkhandreiking besteden we primair aandacht aan de accountantspraktijk buiten het OOB-domein.

Met als basis de ViO, de gelijktijdig door de NBA uitgebrachte 'Toelichting op de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten' (toelichting) en de NBA-Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten, beoogt deze SRA-Praktijkhandreiking Onafhankelijkheid 'guidance' te geven voor een juiste implementatie van de nieuwe onafhankelijkheidsvoorschriften binnen uw accountantspraktijk.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren