Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 16-5-2022

Onafhankelijkheid

Praktijkhandreiking

Met als basis de ViO en de gelijktijdig door de NBA uitgebrachte 'Toelichting op de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten', beoogt deze geactualiseerde SRA-praktijkhandreiking 'guidance' te geven aan een juiste implementatie van de nieuwe onafhankelijkheidsvoorschriften.

Er wordt hierbij ook aandacht besteed aan de door de NBA uitgebrachte handreiking 1131 ‘Toepassing ViO’. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling deze praktisch toepasbare handreiking te dupliceren. Daarom wordt, met name in hoofdstuk 3, regelmatig verwezen naar deze NBA-handreiking 1131.

In deze praktijkhandreiking besteden we primair aandacht aan de accountantspraktijk buiten het OOB-domein. Belangrijkste wijziging voor SRA-leden is daarom die van artikel 28 eerste lid inzake langdurige betrokkenheid bij dienstverlening aan de verantwoordelijke partij. Verwezen wordt naar hoofdstuk 3.6. van deze praktijkhandreiking.